1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інженерні дисципліни

Інженерні дисципліни

Допоміжна гідроапаратура - фільтри

0 коментарів
Необхідна умова  нормальної роботи ДП є наявність якісної РЖ, яка оцінюється стабільним хімічним складом і відсутністю механічних домішок. Клас чистоти РЖ встановлюється ГОСТом 17216-71 і передбачає 19 класів чистоти (00;...

Самонастроювальні САУ зі стабілізацією якості управління

0 коментарів
У названих системах адаптація полягає в стабілізації заданого значення критерію якості J шляхом зміни налаштування УУО. Основне поширення отримали самонастроювальні САУ такого типу для стабілізації динамічних властивостей системи. Критерії якості...

Самонастроювальні САУ з оптимізацією якості управління

0 коментарів
Ці системи називають також екстремальними самоналаштуванням САУ. На відміну від розглянутих самоналагоджувальних САУ зі стабілізацією якості управління завданням самонастроювання в цих САУ є підтримання оптимального значення критерію якості управління J....

Поняття про гратчастої функції

0 коментарів
Спрощення математичного опису імпульсної САУ досягають заміною диференціального рівняння системи управління різницевим рівнянням, яке відповідно вирішують з використанням дискретного перетворення Лапласа. Можливість такої заміни заснована на тому, що вихідний сигнал...

Основні поняття теорії автоматичних систем

0 коментарів
Теорія управління - наука, яка вивчає процеси управління, закони управління, основи проектування систем автоматичного управління (САУ). САУ, це такі систем, які працюють в автоматичному режимі без участі людини в контурі...

Методи технічної діагностики процесу різання

0 коментарів
Надійність роботи будь-якої технічної системи є одним з основних факторів безперебійної роботи в умовах автоматизованого виробництва. В системі СНІД більше 50 відсотків всіх відмов припадати на різальний інструмент, тобто ріжучий...

Самонастроювальні верстати

0 коментарів
Завдання ЧПУ діляться Термінальна Технологічна Логічна Геометрична Технологічна задача: Початкова установка Статична настройка Динамічна настройка Динамічна настройка - процес поєднання системи координат деталі та інструменту з урахуванням збурюючих впливів системи....

Вібраційні завантажувально-орієнтуючі пристрої

0 коментарів
Вібраційні завантажувально-орієнтують пристрою є найбільш перспективними і поширеними з наступних причин: • Простота конструкції • Екологічність • Економічність • Універсальність (дозволяє виробляти орієнтацію за різними ознаками) • Компактність Теорія вібраційного...

Бункери, бункерні орієнтуючі пристрої

0 коментарів
Бункери - ємності в яких заготовки розміщуються, як правило неупорядоченно. Призначення бункера - скорочення часу на ручну орієнтацію заготовок. Бункер повинен не тільки зберігати заготовки, а й забезпечувати їх поштучну...

Методи організації навколишнього середовища в РТК

0 коментарів
Для успішного функціонування РТК в умовах гнучкого автоматизованого комплексу необхідно гарантувати відсутність екстремальних ситуацій. Однією з причин екстремальних ситуацій є неправильна орієнтація заготовок або порушення цієї орієнтації. Для виключення подібних...