Чим відрізняється оператор write від writeLn

Write і writeLn – оператори виведення, застосовувані в мові програмування Pascal (Паскаль). Всього дві букви різниці – а результат відрізняється. Обидва служать для ініціалізації звернення до процедури виведення інформації на екран, на друк або у файл. На практиці застосовуються обидва, один одного не виключають.

Поняття write і writeLn

Оператор write инициализирует процедуру виведення інформації на екран в один рядок.

Оператор writeLn инициализирует процедуру виведення інформації на екран в один рядок з перекладом курсор на наступний рядок.

Різниця між write і writeLn

Таким чином, різниця між write і writeLn полягає не тільки в парі зайвих літер, а й у додатковому рядку, відображається на екрані. Це можна використовувати для форматування тексту і поліпшення його читабельності. Оператор write змушує наступні процедури, що виводять інформацію, використовувати ту ж саму рядок, тобто текст виходить неподільним. Оператор writeLn вимагає від наступних процедур виведення переходу до курсора, встановленому на рядок нижче. Ln в назві – від слова line – лінія.

Наприклад, результат виконання

write (“Шукаємо різницю”);

write (“з moyaosvita.com.ua.”)

виглядатиме як

Шукаємо різницю з moyaosvita.com.ua

 

результат виконання

writeLn (“Шукаємо різницю”);

writeLn (“з moyaosvita.com.ua.”)

 

На відміну від write, оператор writeLn не вимагає обов’язкової наявності параметрів. Якщо вони відсутні, рядок просто залишається порожньою.

Відмінність write і writeLn полягає в наступному:

  • Оператор write передбачає виведення інформації в один рядок, writeLn передбачає перехід на наступний рядок.
  • Оператор writeLn не вимагає обов’язкової наявності параметрів.
Посилання на основну публікацію