Змінні і константи в мовах програмування

Змінні і константи, тобто будь-які величини (числа, букви, слова і т.д.).

Змінні можуть змінюватися в програмі, константи будуть постійними, тобто не змінюватися всю програму (запам’ятайте за аналогією з Костею – Костянтином – від лат. “констанс” – постійний, стійкий).

На прикладі банальної програми, яка вважає, скільки ми заробимо за рік.

Ми повинні створити осередок пам’яті, де буде зберігатися відповідь – це одна змінна.

І створити осередок пам’яті з константою 12 (місяців в році адже завжди 12 і нам не треба це ніяк міняти в програмі).

І ще одну змінну, в яку будь-який користувач зможе занести той заробіток, який у нього виходить в місяць.

Тепер дати програмі вказівки, щоб вона перемножуємо змінну користувача на константу 12, потім записувала відповідь в змінну-відповідь і видавала її на екран.

Тобто змінні і константи – це те, з чим працює будь-яка програма. Кожна така змінна або константа, немов порожній ящик, куди ми можемо вкласти різний вміст. Ящики можуть бути різного розміру (займати різну кількість пам’яті в комп’ютері), тому для кожного типу ящика є різні позначення.

Посилання на основну публікацію