Зберігання та обробка даних

Зберігання та обробка даних в інформаційних технологіях на увазі складний процес, суть якого полягає в тому, щоб не тільки привести інформаційні дані в найбільш прийнятну в тому чи іншому випадку форму для зберігання, але в якісному привести їх у зручну систематизовану структуру.

Обробка і зберігання є двома різними процесами. Проте зберігання є останньою стадією обробки. Розділяють ж ці два процеси, як видно, через важливість другого, що вимагає його окремого розгляду.

Обробка даних – є інформаційним процесом, в якому беруть участь структурні елементи комп’ютера. Розглянемо кілька понять, пов’язаних з обробкою даних:

Збереження даних.

Всі дані поділяються на структуровані і неструктуровані.

Структуровані дані – це ті, які відображають окремі факти предметне області.

Неструктуровані – можуть включати в себе графіку, тексти та інші дані.

Організація зберігання, так чи інакше, в незалежності від виду даних (структуровані або неструктуровані) більшою мірою залежить від того, яким чином повинен бути організований доступ до тієї чи іншої інформації. Під терміном «доступ» в даному випадку мається на увазі можливість виділення елемента серед інших і твори нам певних дій. При цьому під «елементом» може трактуватись як запис файлу (якщо дані структуровані), так і безпосередньо сам файл (якщо дані неструктурованість).

Є кілька способів організації даних: ієрархічний (розгалужується структура «дерево»), лінійний (безліч елементів із заданим відношенням строгого порядку), мережевий (сукупність ієрархічних структур)

Посилання на основну публікацію