World Wide Web – Всесвітня павутина

Розглянемо більш детально, що ж таке World Wide Web (WWW). Зазвичай це словосполучення перекладають як Всесвітня павутина. Кожен може уявити собі павутину – мережа, яку плете павук.
У розглянутому контексті історично термін «мережа» закріпився за поняттям «система взаємопов’язаних комп’ютерів» (т. Е. Технічна система), а термін «павутина» (Web) – за поняттям «система взаємопов’язаних документів» (т. Е. Структура даних).
Зрозуміло, «павутина» документів існує на базі комп’ютерної мережі.
Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW) – це система (мережа) документів, пов’язаних між собою гіперпосиланнями.
Кожен окремий документ, що має власну адресу, називається Web-сторінкою.
Кожна Web-сторінка може мати безліч зв’язків з іншими сторінками, які зберігаються як на тому ж самому комп’ютері, так і на інших комп’ютерах мережі. На рис. 5.11 схематично показано «накладення» павутини документів на комп’ютерну мережу. Суцільними лініями позначені Web-сервери і зв’язки між ними, пунктирними – Web-документи та їх зв’язки.

Web-сервер – це комп’ютер, на якому працює сервер-програма WWW. У його дискової пам’яті зберігаються Web-сторінки. У доменному імені Web-сервера молодший домен зазвичай позначається як www.
Web-сторінка (документ) може містити найрізноманітнішу інформацію: текст, малюнок, звукозапис. Кожна сторінка зберігається в окремому файлі, ім’я якого має розширення htm або html.
Гіперпосилання – це деяке ключове слово або об’єкт в документі, з яким пов’язаний покажчик для переходу на іншу сторінку в «павутині». Зазвичай зображення гіперпосилання якимось чином виділяється на сторінці, наприклад кольором або підкресленням. При підведенні до гіперпосиланню покажчика миші він приймає вид руки з вказуючим пальцем. Якщо при цьому клацнути лівою кнопкою миші, то відбудеться перехід за вказівником до пов’язаного документу. Текст, в якому використовуються гіперпосилання, називається гіпертекстом.
Протокол, який використовується службою WWW, називається HTTP (HiperText Transfer Protocol – протокол передачі гіпертексту). Його основне призначення – обробка гіперпосилань, пошук і передача документів клієнту.
Web-сайт – це сукупність взаємопов’язаних (зазвичай тематично) сторінок. Сайт належить деякому особі або установі. Web-сайт організовується на Web-сервері провайдера мережевих послуг. Всякий сайт має головну сторінку, яка є своєрідним титульним листом сайту. Як правило, головна сторінка представляє власника сайту і містить гіперпосилання на різні розділи сайту.

Посилання на основну публікацію