Введення і виведення даних

Під введенням розуміється передача даних з зовнішнього пристрою комп’ютера в оперативну пам’ять. При виведенні дані передаються з оперативної пам’яті на зовнішній пристрій. Операцію введення називають читанням і виконують за допомогою оператора Read. Висновок називають записом, і для його виконання використовується оператор Write.

До зовнішніх пристроїв відносяться пристрої введення і виведення (клавіатура, монітор, принтер і ін.) І пристрої зовнішньої пам’яті (магнітні і оптичні диски, флеш-пам’ять та ін.). Дані на зовнішніх пристроях організовані у вигляді файлів.

Для зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв (ВЗУ) файл – це пойменована область пам’яті цього пристрою. У файли на ВЗП можна записувати дані по команді Write і можна читати дані з файлів по команді Read. На одному пристрої ВЗУ може зберігатися безліч файлів одночасно. Правила іменування файлів на ВЗУ визначаються операційною системою. Імена для файлів, що створюються користувачем, задає сам користувач.

Пристрої введення з клавіатури і виведення на екран монітора є однофайловий. Вважається, що з клавіатурою пов’язаний один системний файл з ім’ям INPUT, тому введення з клавіатури рівнозначний читання з файлу INPUT. З монітором пов’язаний системний файл, який називається OUTPUT. Виведення на екран – це запис даних у файл OUTPUT.

За формою зберігання даних файли бувають типізований, нетипізований і текстовими. У типізованих і нетипізований файлах дані різних типів зберігаються в тому ж форматі, що і в оперативній пам’яті. Отже, при читанні і запису в такі файли дані копіюються без зміни обсягу та форми подання. У текстових файлах дані зберігаються в символьному форматі, тому при введенні (читанні) чисел з текстового файлу відбувається перетворення їх подання із символьного форми до форми їх внутрішнього подання (з фіксованою або плаваючою крапкою). А при виведенні (записи) чисел в текстовий файл вони перетворюються з внутрішньої форми в символьну.

Далі ми будемо використовувати тільки текстові файли.

Текстові файли. Текстовий файл – найбільш часто вживана різновид файлів. Пристрої введення з клавіатури і виводу на екран працюють тільки з текстовими файлами. Файли, що містять тексти програм на Паскалі та інших мовах програмування, є текстовими. Різна документація, інформація, передана каналами електронного зв’язку, записана в текстових файлах.

Вміст текстового файлу являє собою символьну послідовність, розділену на рядки. Кожен рядок закінчується спеціальним ознакою EOLN (end of line – кінець рядка). Весь файл закінчується ознакою EOF (end of file – кінець файлу).

Посилання на основну публікацію