Введення і виведення даних в мові Паскаль-2

Висновок даних в Паскалі необхідний, щоб щось вписати в програму.

Для введення даних з клавіатури необхідний оператор read (читати).

Тобто попередньо ми створюємо змінні, в які користувач впише свої дані. І також поміщаємо ці змінні в дужки через кому

наприклад,

var nameVariableOne: integer; nameVariableTwo: char;

read (nameVariableOne, nameVariableTwo);

Тепер, коли програма дійде до цього моменту, користувач побачить курсор і повинен буде ввести спочатку число і натиснути Enter, потім якийсь знак і знову натиснути Enter.

Хоча можна вводити дані і через кому і через пробіл, а в кінці натиснути Enter, програма зрозуміє користувача. Але щоб уберегти користувача від помилок і нерозуміння, що йому потрібно зробити, краще спочатку вивести на монітор що-небудь на зразок написи: «А тепер введіть число від -32 768 до 32 768 і будь-який знак з клавіатури, а потім натисніть Enter».

Подібно writeln оператор readln просто робить переклад на інший рядок.

Ось так буде виглядати найпростіша програма для обчислення площі прямокутника (цілочисельні змінні):

program square_rectangle;

var squareRectangle, lengthRectangle, widthRectangle: integer;

begin

writeln ( ‘Обчислюємо площа квадрата. Використовуючи тільки цілі числа, введіть довжину і ширину через кому. Потім натисніть Enter, щоб отримати відповідь’);

readln (lengthRectangle, widthRectangle);

squareRectangle: = lengthRectangle * widthRectangle;

writeln ( ‘Площа квадрата:’, squareRectangle);

end.

Як бачите, в програмі важливо дати коректні інструкції не тільки комп’ютера, але і користувачеві, щоб він все зміг зробити правильно.

Посилання на основну публікацію