Визначення інформаційної системи

Під системою розуміють певну сукупність об’єктів, які пов’язані між собою. Кожен окремо елемент системи називається її компонентів – невід’ємна частина системи.

Коли мова заходить про інформаційну систему, вважається, що це ряд компонентів, які відповідають за зберігання інформації, її кодування, а також надання її користувачеві в зручному вигляді.

Середовище – це сукупність функцій і програм, які надаються користувачам інформаційної системи.

Залежно від того, в якій сфері діяльності працює користувач, інтерфейс і функції інформаційної системи можуть відрізнятися.

Посилання на основну публікацію