Використання інструментів вирішення статистичних та розрахунково-графічних завдань

Щоб зробити статистичний аналіз заданих величин, необхідно виконати два досить простих кроки:

Перше, що обов’язково слід зробити, це визначити залежність даних від деяких інших величин. Це може бути пряма залежність, а може і квадратична або ж зворотна. Тобто все залежить від формули, яка об’єднує величини.

Далі слід скористатися методом найменших квадратів для отриманих статистичних даних. Щоб дізнатися точні результати, слід визначити коефіцієнти залежно величин.

Рівняння залежності, яку ви отримаєте, будуть регресійної моделлю.

Зробити все це можна за допомогою MS Excel. Так само за допомогою даних таблиць можна визначити коефіцієнт детермінованості (достовірності). Він позначається буквою R2. Якщо дане значення отримало результат, рівний 1, то отримана залежність є вірною для отриманих даних і має графік, точно проходить через дані точки. Якщо ж результат вийшов рівним нулю, то обрана залежність не вірна.

А тепер давайте ж розберемося, як будувати регресійну модель:

  • Перше, що необхідно, це виділити дві колонки, які будуть відповідати значенням абсциси і ординати.
  • Потім необхідно вибрати «Майстер діаграм», де скористатися точкової моделлю.
  • Для діаграми вибираємо графік, який дозволить візуально оцінити залежність. Даний графік називається тренд. Знайти його можна в меню Діаграма -> Побудувати лінію тренда.
  • Далі вибираємо вид залежності – наприклад, лінійну. Після чого слід вибрати «Показати рівняння на діаграмі», а також поміщаємо на діаграму величину достовірності.
  • Після отриманих графіків, порівнюємо їх величини, щоб простежити збіги.
  • Теж саме бажано спробувати зробити для інших залежностей.
  • Порівняти графіки всіх залежностей і вибрати ту, у якій достовірність більше.
Посилання на основну публікацію