Види графічних зображень

Комп’ютерна графіка буває двох видів:

  • векторна;
  • растрова.

Растрове зображення зберігається за допомогою точок різного кольору (пікселів), які утворюють рядки і стовпці. Будь-який піксель має фіксоване положення і колір. Зберігання кожного пікселя вимагає деякої кількості біт інформації, яке залежить від кількості кольорів у зображенні.

Растрові графічні редактори є найкращим засобом обробки фотографій і малюнків, оскільки растрові зображення забезпечують високу точність передачі градацій кольорів і напівтонів.

Растрові зображення складаються з окремих точок, званих растром.

Таке уявлення зображень існує не тільки в цифровому вигляді. Растрові зображення мають фотографічну якість, оскільки в цифрову форму перекладається кожен найдрібніший фрагмент оригіналу. Такі зображення зберігаються у файлах набагато більшого обсягу, ніж векторні, оскільки в них запам’ятовується інформація про кожен піксель зображення.

Таким чином, якість растрових зображень залежить від їх розміру (числа пікселів по горизонталі і вертикалі) і кількості кольорів, які можуть приймати пікселі. Внаслідок того що вони складаються з пікселів фіксованого розміру, вільне масштабування без втрати якості до них не застосовна. Ця особливість, а також сама структура растрових зображень дещо ускладнює їх редагування та обробку, але вони дуже добре друкуються на принтері.

Векторні зображення формуються з об’єктів:

  • точка;
  • лінія;
  • окружність і т. д.

Ці об’єкти зберігаються в пам’яті комп’ютера у вигляді графічних примітивів і описують їх математичними формулами. Для кожного примітиву призначається також колір.

Векторні графічні зображення є оптимальним засобом для зберігання високоточних графічних об’єктів (креслення, схеми і т. д.), для яких має значення наявність чітких і ясних контурів.

З векторною графікою ми стикаємося, коли працюємо з:

  • системами комп’ютерного креслення;
  • системами автоматизованого проектування;
  • програмами обробки тривимірної графіки.

Векторні зображення, як правило, будуються вручну, проте в деяких випадках вони можуть бути також отримані з растрових за допомогою програм трасування.

Векторні зображення не в змозі забезпечити близьку до оригіналу реалістичність, але великою перевагою векторної графіки є те, що файли, які зберігають векторні графічні зображення, мають порівняно невеликий обсяг.

Важливо також, що векторні графічні зображення можуть бути збільшені або зменшені без втрати якості. Але векторні малюнки іноді не друкуються або виглядають на папері не так, як хотілося б.

Посилання на основну публікацію