1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Види баз даних. Поняття реляційних баз даних

Види баз даних. Поняття реляційних баз даних

Базами даних називають сукупність даних, які зберігаються тривалий час в пам’яті комп’ютера. За характером зберігається інформації всі бази даних можна розділити на фактографічні та документальні.

Фактографічні бази даних – це прості картотеки, а документальні – це архіви. У фактографічних БД зберігається коротка інформація в строго визначеному форматі.

У документальних БД зберігаються всілякі документи. Причому інформація може бути не тільки в текстовому варіанті, але і графічному, і звуковому.

За структурою організації даних їх можна розділити на ієрархічні, реляційні та мережеві. На сьогодні широкого поширення набули реляційні бази даних. До переваг даної моделі можна віднести:

1) можливість маніпулювати великою кількістю інформації в зовнішній пам’яті без знання її фізичної організації;

2) наявність великої кількості абстракцій, які дозволяють моделювати велику частину предметних областей.

До основних понять реляційних баз даних відносяться: тип даних, домен, кортеж, атрибут, ставлення, первинний ключ.

Поняття типи даних. В реляційних базах даних тип даних схожий з аналогічним поняттям у мовах програмування.

Сучасні бази даних можуть допускати зберігання символьних, числових, рядкових і спеціальних даних (дата, час, грошовий). Також активно розвиваються можливості БД в застосуванні абстрактних типів даних.

Домен – це завдання загального типу даних, до якого відносяться елементи доменів і довільного логічного виразу, що застосовується до елемента типу даних. Іншими словами, домен – це допустима безліч значень даного типу.

Атрибут – це стовпці відносини, яким присвоюються імена, і за якими до них потім проводиться звернення.

Кортеж – це деяка безліч пар імені атрибута і значення, яке містить одне входження кожного імені атрибута.

Ставлення – це безліч кортежів. Іншими словами, ставлення – це таблиця, в якій рядок називається записом, а стовпець – полем.

ПОДІЛИТИСЯ: