1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Топологія мереж

Топологія мереж

Топологією мережі називається можливе фізичне розташування комп’ютерів, з’єднаних між собою різними способами.

Топологія мережі обумовлює характеристики даної мережі. Вона може вплинути на склад мережевого обладнання, його характеристики, можливості подальшої модернізації мережі та розширення і спосіб управління нею. Існують три базової топології: шина, зірка, кільце.

Самі по собі базові топології нескладні. У реальності ж зустрічаються їх комбінації, які об’єднують властивості декількох топологій.

Топологію шина часто називають лінійною. Вона є найбільш простий і широко поширеною. У ній використовується один центральний кабель, який називається магістраллю, вздовж якого підключаються робочі станції. У мережі з такою топологією комп’ютери адресують дані конкретного комп’ютера.

Дані передаються всім комп’ютерам мережі по ланцюжку, проте інформацію приймає тільки той, адреса якого відповідає адресі, зашифрованого в зраджуй інформації. Особливістю такої передачі є те, що в кожен момент часу тільки один комп’ютер може вести передачу. У зв’язку з цим продуктивність такої мережі залежить від кількості комп’ютерів, підключених до шини. Чим менше комп’ютерів, тим менше очікується передача даних і мережа працює швидше. Дана топологія є пасивною. Це означає, що комп’ютери очікують передаються по мережі дані, але не переміщують їх.

Якщо один з комп’ютерів вийде з ладу, то це не порушить роботу даної мережі. Для того щоб запобігти відображення сигналу на кінцях шини, встановлюється термінатор, що поглинає сигнал.

Топологія зірка. При даній топології всі робочі станції підключаються до центрального комп’ютера, який називається hub або концентратор.

Сигнали через концентратор передаються до всіх інших комп’ютерів. У мережах з топологією зірка управління конфігурації мереж централізовано. До недоліків даної топології відноситься те, що всі комп’ютери підключені до однієї центральної точки.

Це збільшує витрату кабелю при великих розмірах мережі. До того ж, якщо порушується працездатність концентратора, то з ладу виходить вся мережа.

Але якщо з ладу виходить один з комп’ютерів, то лише цей комп’ютер не зможе передавати і отримувати дані, а мережа при цьому продовжить працювати.

Топологія кільце. Комп’ютери, з’єднані такий топологією, утворюють замкнуте кільце. Сигнали передаються по кільцю в одному напрямку, проходячи через кожен комп’ютер. Якщо дану топологію порівнювати з шиною, то тут кожен комп’ютер буде підсилювати сигнал і передавати наступному.

Звідси випливає головний недолік даної топології: якщо з ладу виходить один комп’ютер, то припиняє працювати вся мережа. Головний принцип передачі даних в кільці називається передачею маркера.

Маркер послідовно передається від одного комп’ютера до іншого, поки не знайде той комп’ютер, який хоче передати дані. Комп’ютер змінює маркер, поміщає в них електронну адресу і передає по кільцю.

Дані будуть проходити через всі комп’ютери, поки не співпаде адреса комп’ютера з адресою, що знаходяться в даних. Після цього комп’ютер, який прийняв дані, посилає передавальному підтвердження про прийом даних. Отримавши підтвердження, що передає комп’ютер створює новий маркер і відправляє його в мережу.

ПОДІЛИТИСЯ: