Типи даних

Розглянемо типи даних на прикладі мови програмування Pascal.

Прості типи

Нижче ви можете ознайомитись з простими типами, які діляться на скалярні і обмежені. До скалярним типам можна віднести всі цілі числа, будь-які речові дані, символи, а так само типи правда / брехня. Що стосується обмежених, то до нього ставляться перераховуються дані, або ті, які знаходяться в обмеженому діапазоні.

В даному цілому типі можна виробляти ряд математичних операцій. Зробити це можна за допомогою наступних операцій і функцій:

Множення, додавання і віднімання робиться знайомими нам символами: +, -, *.
Щоб показати, що якась величина N абсолютна, слід використовувати наступну функцію: ABS (N).
Щоб показати, що величину N потрібно звести в квадрат, використовуємо: SQR (N), а квадратний корінь з N – SQRT (N).
Щоб перевірити, чи є число N парних, використовують ODD (N).

Операції і функції для деякого числа Х:

Абсолютне значення певної кількості Х – ABS (Х).
Знаходження арктангенса – ARCTAN (X).
Знаходження косинуса – COS (X).
Знаходження синуса – SIN (X).
Знаходження натурального логарифма для Х більшого за нуль – LN (X).

А також деякі інші:

SQR (X) – квадрат Х;

SQRT (X) – корінь квадратний з Х (повинно виконуватися Х> 0);
EXP (X) – ех;
FRAC (X) – дрібна частина Х;
INT (X) – ціла частина Х;
PI () – значення числа π;
TRUNC (X) – отримання цілої частини дійсного числа Х;
ROUND (X) – округлення дійсного числа Х.

символьний тип

Даний тип позначається в програмі, як char. Він займає всього 1 байт інформації на ПК. Щоб використовувати символи в програмі, необхідно укласти їх в одинарні апострофи (наприклад, ‘#’, ‘@’ і інші). Важливо, що при роботі програми апострофи не відображаються.

Функції для символьного типу:

CHR (x: byte): char – повертає символ з заданим ASCII-кодом;
ORD (c: char): byte – повертає ASCII-код зазначеного символу;
PRED (c: char): char – видає символ, що передує символу с;
SUCC (c: char): char – видає символ, наступний символу с;
не визначені значення SUCC (# 255) і PRED (# 0).

логічний тип

Якщо ви використовуєте логічний тип, то в програмному коді він позначається, як Boolean. Для даного типу використовується безліч елементів двох видів True і False: TRUE> FALSE, SUCC (FALSE) = TRUE, ORD (FALSE) = 0, ORD (TRUE) = 1, PRED (TRUE) = FALSE.

перераховуються типи

Певної назви в коді даний тип не має, задавати його необхідно безпосередньо за допомогою перерахувань. Перераховувати дані необхідно в круглих дужках через кому:

type
    color = (red, yellow, green, black);
    animals = (cat, dog, horse);
    days = (Monday, Sunday, Tuesday, Friday).

діапазонні типи

До даного типу можуть ставитися всі перераховані вище типи, однак дані повинні бути обмежені деякими діапазоном. Щоб задати певний діапазон, слід вибрати максимально і мінімальне значення і записати його через три крапки:
type
    digits = 1 … 8;
    symbols =, b, …, m,

Посилання на основну публікацію