Теоретичні основи інформатики

1. Поняття інформації. Інформатика, предмет інформатики. Безперервна і дискретна інформація. Зберігання, передача та обробка інформації. Вимірювання інформації, одиниці виміру інформації.

2. Системи числення. Переклад чисел з десяткової в двійкову, вісімкову і шістнадцяткову системи числення і зворотне перетворення. Арифметичні операції над числами в двійковій системі числення.

3. Кодування інформації. Кодування символьної, звуковий та графічної інформації. Представлення даних у пам’яті ЕОМ.

4. Основи логіки. Основні операції алгебри висловлювань. Логічні вирази і таблиці істинності. Логічні функції. Нормальна форма представлення логічних функцій.

Посилання на основну публікацію