Табличні бази даних

Табличні бази даних складаються з двовимірних таблиць, які мають деякі властивості:

 • У кожному осередку міститься один елемент даних.
 • У кожен стовпець можна списати елемент одного типу.
 • Кожне ім’я стовпця унікально.
 • Чи не є однакових рядків.
 • Не існує певного порядку рядків і стовпців.

Таблиця – це дані певного типу. В одній таблиці можуть бути дані тільки з якоїсь певної області. Всі ці дані розташовані в полях (стовпцях) і записах (рядках).

Поле – це місце для основних елементів в базі даних. Він обраного типу поля в налаштуваннях залежить тип елементів, який буде в ньому розташований. А також саме в поле задається які функції можна виробляти над елементами в поле.

Властивості поля Опис
Розмір Виражається в знаках (або в символах)
Ім’я Повинно бути унікальним для кожного поля
Підпис Відображається в заголовку стовпця
Формат Встановлює формат даних

А тепер давайте розглянемо, який тип можуть мати дані, що знаходяться в полі:

 • Текстовий – в поле може знаходиться текст, розмір якого до 255 символів.
 • Числовий – як даних можуть бути числа.
 • Логічні – можуть виступати два значення: так (1), немає (0).
 • Грошові – записувати числа в формі грошових знаків.
 • Поле об’єктів OLE – в таких полях можуть перебувати мультимедійні дані.
 • Лічильник – для даних, які можуть змінювати свої значення в результаті нарощування.
 • Поле МЕМО – в такому полі може бути текст, розміром до 65535 символів.

Щоб створювати бази даних, змінювати, а також керувати ними, необхідний комплект програм, які називаються системами управління базами даних (СКБД).

Посилання на основну публікацію