Створення бази даних

Від теоретичного проектування структури бази даних нам належить перейти до її практичного створення на комп’ютері. База даних створюється засобами СУБД. Створення відбувається в три етапи.

1. Відкриття файлу, в якому буде зберігатися БД.

2. Побудова структури таблиць і установка зв’язків.

3. Введення даних в таблиці.

Зазвичай відкриття файлу відбувається в середовищі СУБД через послідовність команд виду Файл -> Створити БД -> Нова БД.

Потім засобами СУБД встановлюються зв’язки. Між таблицями УЧНІ і ОЦІНКИ зв’язок встановлюється через загальне поле НОМЕРУЧ. А зв’язок між таблицями ПРЕДМЕТИ ТА ОЦІНКИ встановлюється через поле НАЗВПРЕДМЕТА. І та, і інша зв’язок буде мати тип «один-до-багатьох». На малюнку 1.14 показана остаточно побудована модель даних у формі схеми1). Тут в позначенні зв’язку «один-до-багатьох» замість літери M використаний символ ° о – «нескінченність». Після цього таблиці можна заповнювати даними. Сучасні СУБД надають користувачеві зручні засоби введення. Дані можна вводити безпосередньо у рядки таблиць, розкритих на екрані, або через діалогові вікна – форми (рис. 1.15). У процесі введення даних СУБД здійснює автоматичний контроль відповідності даних, що вводяться оголошеним типам і форматам полів.

Посилання на основну публікацію