Структура програм

Паскаль (Pascal). Будь-яка програма на даній мові програмування складається з основних частин: з опису і з команд.

В описі даних програми вносяться її назву, з яких бібліотек будуть братися стандартні або призначені для користувача програми, мітки, константи, змінні, тип масиву і інше:

  • program ім’я програми;
  • uses список використовуваних бібліотек;
  • label список міток;
  • const визначення констант;
  • type опис типів;
  • var опис змінних;
  • визначення використовуваних процедур;
  • визначення використовуваних функцій.

В описі дій використовуються всі активні команди, функції, оператори та інше:

begin
      …
      основний блок програми
      …
end

QBASIC. Структура даної мови значно простіше, оскільки абсолютно не обов’язково вводити опис даних, однак можна написати назву програми і опис.
Для опису програми і її назви використовують команду REM – вона показує мови програмування, що даний рядок не потрібно виконувати. Для зручності рядки програми в даній мові програмування можна пронумерувати. Нумерація може служити в якості міток. Їх можна використовувати в коді для непослідовного виконання коду, а, наприклад, якоїсь окремої рядки. Закінчення програми обов’язково має команду END. Якщо Ви раніше нумерували рядки, то перед END ставиться номер і пробіл. Кожен оператор, записаний в тілі програми, повинен стояти на новому рядку. Існує один виняток – якщо оператори розділені двокрапкою.

Посилання на основну публікацію