Структура процедурних мов програмування високого рівня

У всякому мові програмування визначені способи організації даних і способи організацій дій над даними. Крім того, існує поняття «елементи мови», що включає безліч символів (алфавіт), службових слів та інших образотворчих засобів мови програмування. Незважаючи на різноманітність процедурних мов, їх вивчення відбувається приблизно за однією схемою. Це пов’язано з спільністю структури різних процедурних мов програмування високого рівня, яка схематично відображена на рис. 2.1.

Всякий мова програмування утворюють три його основні складові: алфавіт, синтаксис і семантика. Алфавіт – це безліч символів, допустимих у записі текстів програм.

Синтаксис – це правопис мовних конструкцій (імен, констант, виразів, операторів та ін.). Семантика – це смисловий зміст мовної конструкції.

Дотримання правил в мові програмування повинно бути строгим. У розмовній мові воно не таке суворе. Людська мова містить значну кількість надлишкової інформації. Не почувши якесь слово, можна зрозуміти сенс фрази в цілому. Слухає або читає людина може додумати, доповнити, виправити помилки в сприйманому тексті. Комп’ютер же – автомат, що сприймає все буквально. У текстах програм немає надмірності, комп’ютер сам не виправить навіть очевидною (з точки зору людини) помилки. Він може лише вказати на місце, яке «не зрозумів», і вивести зауваження про передбачуване характері помилки. Виправити ж помилку повинен програміст.

Ви вже знайомі з багатьма елементами Паскаля, становили програми на Паскалі. Тому метою даного розділу нашого курсу є впорядкування наявних у вас знань мови та їх подальший розвиток, необхідне для того, щоб навчитися вирішувати завдання нових типів.

Посилання на основну публікацію