Системний аналіз

Дослідження деякої реальної системи складається з двох етапів: аналізу та синтезу.

Аналіз системи – це виділення її частин з метою прояснення складу системи. У попередньому розділі ми говорили, що кожна частина системи – це підсистема, і в цієї підсистеми є свої частини. Однак неможливо розкладати систему нескінченно. На чимось доведеться зупинитися. Якісь частини прийняти за прості, далі неподільні елементи. Питання про те, на чому слід зупинити «дроблення» системи, залежить від мети дослідження. Метою дослідження системи є отримання її моделі – наближеного уявлення про пристрій і функціонування системи. Отримана модель буде використовуватися для прогнозування поведінки системи в деяких умовах, для управління системою, для діагностики збоїв у функціонуванні системи та ін.

Однак неможливо зрозуміти механізм функціонування системи, з’ясувавши тільки її склад. Необхідно знати структуру зв’язків між частинами системи. Тільки в сукупності складу і структури можна зрозуміти стан і поведінку системи. Тому аналіз системи – це перший етап її дослідження. Другий етап називається синтезом. Слово «синтез» означає «з’єднання». Синтез – це уявне або реальне з’єднання частин в єдине ціле. У результаті синтезу створюється цілісне уявлення про систему, пояснюється механізм системного ефекту.

Системним аналізом називається дослідження реальних об’єктів і явищ з точки зору системного підходу, що складається з етапів аналізу та синтезу.

Усяке опис системи носить модельний характер, т. Е. Відбиває обмежене число її властивостей. Головне питання при побудові моделі системи: які її характеристики є суттєвими з точки зору цілей використання майбутньої моделі.

Посилання на основну публікацію