1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Система управління базами даних

Система управління базами даних

З вищесказаного можна зробити наступний висновок, що можливостей файлової системи недостатньо для побудови інформаційної системи. Файлова система не підтримує логічної структури даних, в ній немає мови маніпулювання даними, способів відновлення даних при різних збоях, немає підтримки одночасної роботи декількох користувачів. Система, яка дозволяє виконувати всі ці дії, називається системою управління базами даних (СКБД).

Система управління базами даних – це набір програм, які призначені для роботи з базами даних. Система управління базами даних виконує такі функції.

Управління даними у зовнішній пам’яті. Ця функція виконує необхідну структуру пам’яті, що дозволяє зберігати дані в базі даних і мати до них швидкий доступ.

Управління буфером оперативної пам’яті. Оскільки бази даних володіють великою кількістю інформації і обсяги цієї інформації значно більше, ніж обсяги оперативної пам’яті, для забезпечення швидкого доступу до інформації необхідна буферизация в оперативній пам’яті. Розвинені системи управління базами даних підтримують власні набори буферів і власні механізми їх заміни.

Управління транзакціями. Транзакція – це деяка послідовність операцій, які виконує система управління базами даних над базами даних. Дане поняття необхідно для підтримки логічної цілісності бази даних.

Журналізація. СУБД повинне надійно зберігати дані в зовнішній пам’яті. Це означає, що система управління базами даних повинне відновлювати будь останній узгоджений стан бази даних після будь-якого апаратного або програмного збою.

Щоб відновити базу даних, потрібно розташовувати додатковою інформацією таким чином, щоб база даних була надійна, необхідно мати ту частину даних, яка використовуватиметься для відновлення. Для цієї мети ведеться журнал змін в базі даних. Журнал змін – особлива частина бази даних, недоступна для користувача, в якій фіксуються всі зміни, пов’язані зі структурою бази даних.

Підтримка мов баз даних. При роботі з базами даних використовують спеціальні мови. У більшості сучасних систем управління базами даних застосовується мова SQL. Мова містить у собі всі основні функції, необхідні для створення, роботи засобів для забезпечення базового інтерфейсу користувача.

У сучасній системі управління базами даних можна виділити три компоненти: ядро, компілятор мови баз даних, набір утиліт. Ядро відповідає за внутрішню частину бази даних.

У функції ядра входить управління даними, підтримка інтерфейсу, який недоступний для користувача. У функції компілятора мови баз даних входить компіляція операторів мови в деяку виконувану програму. Набором утиліт є функції, які незручно постійно використовувати в ядрі баз даних.

ПОДІЛИТИСЯ: