1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Система кодування інформації

Система кодування інформації

Кодування інформації застосовують для уніфікації форми подання даних, які відносяться до різних типів, з метою автоматизації роботи з інформацією.

Кодування – це вираження даних одного типу через дані іншого типу. Наприклад, природні людські мови можна розглядати як системи кодування понять для вираження думок за допомогою мови, до того ж і абетки являють собою системи кодування компонентів мови за допомогою графічних символів.

У обчислювальній техніці застосовується двійкове кодування. Основою цієї системи кодування є представлення даних через послідовність двох знаків: 0 та 1. Дані знаки називаються двійковими цифрами (binary digit), або скорочено bit (біт). Одним бітом можуть бути закодовані два поняття: 0 або 1 (так чи ні, істина або брехня і т. П.). Двома бітами можливо виразити чотири різних поняття, а трьома – закодувати вісім різних значень.

Найменша одиниця кодування інформації в обчислювальній техніці після біта – байт. Його зв’язок з бітом відображає наступне відношення: 1 байт = 8 біт = 1 символ.

Зазвичай одним байтом кодується один символ текстової інформації. Виходячи з цього для текстових документів розмір в байтах відповідає лексичному обсягом в символах.

Більш великою одиницею кодування інформації служить кілобайт, пов’язаний з байтом таким співвідношенням: 1 Кб = 1024 байт.

Іншими, більшими, одиницями кодування інформації є символи, отримані за допомогою додавання префіксів мега (Мб), гіга (Гб), тера (Тб):

1 Мб = 1048580 байт;

1 Гб = 10737740000 байт;

1 Тб = 1024 Гб.

Для кодування двійковим кодом цілого числа слід взяти ціле число і ділити його навпіл доти, поки приватне не буде дорівнює одиниці. Сукупність залишків від кожного поділу, яка записується справа наліво разом з останнім приватним, і буде двійковим аналогом десяткового числа.

У процесі кодування цілих чисел від 0 до 255 достатньо використовувати 8 розрядів двійкового коду (8 біт). Застосування 16 біт дозволяє закодувати цілі числа від 0 до 65 535, а за допомогою 24 біт – більше 16,5 млн різних значень.

Для того щоб закодувати дійсні числа, застосовують 80-розрядне кодування. У цьому випадку число попередньо перетворюють в нормалізовану форму, наприклад:

2,1427926 = 0,21427926? 101;

500000 = 0,5? 106.

Перша частина закодованого числа носить назву мантиси, а друга частина – характеристики. Основна частина з 80 біт відводиться для зберігання мантиси, і деякий фіксований число розрядів відводиться для зберігання характеристики.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Оператори мови