Швидкість передачі інформації

Будь-яка інформація під час переходу від джерела до приймача проходить через канал зв’язку. Наприклад, під час розмови двох людей каналом передачі інформації вважається повітря, який під дією звуку коливається. У випадку з телефонною розмовою відбуваються електричні коливання.

Отже, що ж таке канал зв’язку?

Канал зв’язку – це пристрій, який дозволяє передавати інформацію на досить великі відстані.

Залежно від того, який обсяг інформації передається по каналу зв’язку за одиницю часу, говорять про його швидкості передачі інформації. Чим більше інформації передається по каналу в одиницю часу, тим більша у нього пропускна здатність.

При цьому пропускною спроможністю каналу називається максимальна швидкість передачі інформації розглянутого каналу зв’язку.

Кратні і частинні одиниці виміру швидкості передачі інформації:

  • 1 байт / с = 23 біт / с = 8 біт / с;
  • 1 Кбіт / с = 210 біт / с = 1024 біт / с;
  • 1 Мбіт / с = 210 Кбіт / с = 1024 Кбіт / с;
  • 1 Гбіт / с = 210 Мбіт / с = 1024 Мбіт / с.

Вриклад:

Скільки сек. необхідно модему, який передає повідомлення зі швидкістю 28800 біт / с, щоб передати 100 стр.текста в 30 рядків по 60 символів кожна, за умови, що кожен символ кодується 1 байтом?

Рішення:

Обчислимо обсяг файлу в бітах V = 100 * 30 * 60 * 8 біт = 1440000 біт.
Швидкість передачі повідомлення q = 28800 біт / с.
Час одно t = V / q = 1440000/28800 = 50 сек.

Посилання на основну публікацію