Що таке інформаційна система

R наш час нікого не здивуєш тим, що для отримання довідкової інформації люди використовують комп’ютери. Вам, можливо, доводилося відвідувати торгові центри, де продавці за допомогою комп’ютера дізнаються про наявність потрібного товару. У деяких центрах доступ до довідкових комп’ютерам (їх називають терміналами) надається відвідувачам. У залізничних чи авіаційних касах касири використовують комп’ютер для з’ясування питання про наявність потрібного вам квитка. У готелях комп’ютер допомагає дізнатися про наявність вільних номерів, а так-забронювати вам номер на потрібну дату. Всі перераховані приклади відносяться до однієї і тієї ж галузі використання комп’ютерних технологій, яка називається інформаційними системами.

Інформаційна система (ІС) – сукупність міститься в базах даних інформації, а також інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують обробку інформації. Всяка ІС має певну сферу застосування.

Широке поширення інформаційних систем починається з ЕОМ третього покоління. Саме тоді на комп’ютерах стали використовуватися в якості пристроїв зовнішньої пам’яті накопичувачі на магнітних дисках. Магнітні диски є пристроями прямого доступу на відміну від магнітних стрічок, які застосовувалися і на машинах перших двох поколінь. Завдяки прямому доступу дані на дисках обробляються швидше, ніж на стрічках. Іншою важливою особливістю машин третього покоління стала можливість багато режиму роботи на ЕОМ, коли до однієї машини одночасно отримують доступ безліч користувачів через персональні термінали – пристрої для введення і виведення інформації (клавіатура і монітор). Підтримку багато режиму роботи забезпечували операційні системи.

Потужний поштовх поширенню інформаційних систем додало розвиток мережевих технологій. В рамках одного підприємства, установи працюють ІС на базі корпоративної мережі. При цьому вся інформація може бути зосереджена на одному вузлі, а також можливий варіант, коли різні частини загальнодоступних даних зберігаються на різних вузлах мережі.

Найбільш великі інформаційні системи працюють на базі глобальних комп’ютерних мереж. Прикладом є «По-років-Сирена» – інформаційна система повітряного транспорту, головна сторінка якої показана на малюнку 1.8. Терміналом доступу до цієї системи може служити будь-який комп’ютер, підключений до Інтернету. Проте існує безліч «глобальних» ІС не загальної, а обмеженого доступу і масштабу – це корпоративні системи. Вони можуть об’єднувати локальні мережі підприємств одного відомства і сприяти їх загальному ефективному управлінню в рамках регіону, міністерства та ін. Основою всякої інформаційної системи є база даних. Про базах даних на рівні початкового уявлення розповідалося в курсі інформатики 8 класу. Повторимо наведене там визначення бази даних.

База даних – певним чином організована сукупність даних, що відносяться до деякої предметної області, призначена для зберігання в зовнішній пам’яті комп’ютера і постійного застосування.

База даних (БД) – це всього лише збережена інформація. А інформаційна система повинна забезпечувати використання даних з цього сховища зацікавленими людьми – користувачами. Обслуговування запитів користувача до БД на пошук даних, їх подання в зручному вигляді, обробку та аналіз виконують програми, які називаються додатками баз даних (клієнтськими додатками).

Користувач інформаційної системи не може бути фахівцем в області обчислювальної техніки, тому клієнтські програми ІС повинні володіти простим, наочним, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє користувачеві реализо-вивать всі можливості ІС і запобігає неприпустимі дії з його боку.

Посилання на основну публікацію