Програмне забезпечення ЕОМ

1. Класифікація програмних продуктів. Системне програмне забезпечення. Пакети прикладних програм. Операційна система Windows. Концепція ОС Windows. Основні компоненти. Програмні засоби Windows. Програма Провідник. Стандартні програми Windows. Стандартні програми службового призначення.

2. Текстовий процесор. Основні поняття. Типова структура інтерфейсу. Редагування і форматування документа. Поняття складеного документа. Впровадження і зв’язування об’єктів.

3. Табличний процесор. Основні поняття. Типова структура інтерфейсу. Дані, що зберігаються в осередках електронної таблиці (числові, символьні, формули, функції). Відносна і абсолютна адресація. Графічні можливості, побудова графіків, діаграм.

4. Комп’ютерна графіка. Растрове і векторне представлення графічної інформації. Графічні редактори (Paint, Adobe Photoshop): призначення, основні можливості, інструменти, прийоми роботи.

5. Програми-архіватори. Загальні відомості про архівації файлів. Програма WinRAR. Типова структура інтерфейсу. Основні етапи роботи з програмою WinRAR. Антивірусні програмні засоби. Характеристика комп’ютерних вірусів, основні види вірусів. Характеристика антивірусних програм. Пакет AVP Касперського. Основні складові пакету: AVP-монітор, AVP-сканер, AVP-база і AVP-оновлення.

Посилання на основну публікацію