Поняття про модель

Модель – це новий об’єкт, процес або явище, які відображають важливі характеристики або властивості досліджуваного об’єкта, процесу або явища.

Модель необхідна для того, щоб:

– Зрозуміти, як влаштований реальний об’єкт, якими основними властивостями володіє, як взаємодіє з навколишнім світом або яким законам розвитку підпорядковується;

– Навчитися управляти об’єктом або процесом;

– Прогнозувати наслідки використання заданих способів і форм впливу на об’єкт.

Один і той самий об’єкт може мати декілька моделей і одна модель може описувати кілька об’єктів.

Моделювання – створення і дослідження моделей з метою отримання нових знань або подальшого вдосконалення характеристик об’єктів дослідження.

Моделювання – метод наукового пізнання реального світу за допомогою моделей.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.