Поняття інформації

Слово інформація (informatio – «виклад, зведення, роз’яснення, ознайомлення») – одне з фундаментальних понять сучасної науки. Дане поняття використовується в різних науках і трактується по-різному. Тому одне визначення інформації дати не можна.

Для людини інформація – це відомості, знання, повідомлення про навколишній світ, одержувані через органи чуття.

У техніці інформація – це відомості, що є об’єктом передачі, зберігання і обробки.

У філософії інформація – це відображення реального світу за допомогою відомостей у будь-якій формі (мова, текст, графіка ін.).

У кібернетиці (теорія управління) – знання, пов’язані з процесами управління в живих організмах або технічних пристроях.

В інформатиці інформація – це міра зменшення невизначеності нашого знання про стан будь-якого об’єкта або системи.

Все різноманіття інформації можна класифікувати за різними ознаками.

За формою подання виділяють числову, текстову, графічну, звукову та відеоінформацію.

За способом передачі – візуальну (видиму), акустичну (чутний), тактильну, органолептическую (запах, смак), машинну (ОТ).

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.