Основні поняття і властивості алгоритма

Слово алгоритм походить від імені великого середньоазіатського вченого аль-Хорезмі, який жив у першій половині IX ст. Спочатку слово мало форму algorismi і лише через якийсь час набуло форми algorism.

Самим стародавньому алгоритмом є спосіб знаходження найбільшого загального дільника двох цілих чисел.

Він був викладений у працях давньогрецького математика Евкліда. Ще один старовинний алгоритм, який широко використовується на практиці, – це алгоритм аль-Каші обчислення значення хп, де п – позитивне число.

В даний час поняття алгоритму – одне з фундаментальних понять науки інформатика.

Алгоритм – це точно певна послідовність дій для деякого виконавця, виконуваних за суворо визначеними правилами і призводять через деяку кількість кроків до вирішення завдання.

Крок – це окреме закінчене дію.

Виконавець – це об’єкт, що вміє виконувати певний набір дій.

Система команд виконавця (СКІ) – це всі команди, які виконавець вміє виконувати.

Властивості алгоритму:

Точність – виконавши чергове дію, виконавець повинен точно знати, що йому робити далі.

Дискретність – розбиття алгоритму на окремі конкретні кроки.

Масовість – по одному і тому ж алгоритму вирішуються однотипні завдання.

Зрозумілість – кожна дія має бути зрозуміло виконавцю.

Результативність – алгоритм завжди повинен призводити до кінцевого результату.

Посилання на основну публікацію