Основні команди — інформатика

А тепер давайте спробуємо розглянути основні команди, які знадобляться для складання програм:

Оператор присвоєння. Дана команда позначається, як «: =». Використовують для присвоєння нікому об’єкту або змінної якесь властивість. Наприклад, а: = 6, це означає, що змінна а дорівнює 6. Чи b: = blue. Це означає, що деяка змінна має блакитний колір.

Оператори для введення і виведення. Дані оператори показують, які змінні вводяться, а які виводяться. Більш того, в операторах введення можна не тільки виводити і вводити змінні, а й коментувати їх. При цьому, щоб не змінити дані, коментарі повинні бути в лапках.

Оператори розгалуження. Дані команди дозволяють здійснювати вибір. Використовуються команди «якщо …, то …, інакше … все», «вибір … при … інакше … все».

Оператори циклу: «початок циклу для … від … до … кінець циклу», «початок циклу поки … кінець циклу», «початок циклу до … кінець циклу». Як ви могли помітити, необхідно обов’язково використовувати кордону початку і кінця циклу.

Дуже важливим для складання програм є знання основних понять:

Константа – це величина, що має одне і те ж значення протягом усього виконання програми.

Змінна – це величина, яка має постійне ім’я, але може змінювати своє значення протягом виконання програми.

Кожне значення змінної фіксується в комірці пам’яті комп’ютера.

Величина – це безліч можливих значень. Кожен об’єкт, який знаходиться у великій кількості, має назву ідентифікатора.

Значення – це привласнення змінної конкретного властивості в даний момент виконання програми.

Як властивості може виступати число, буква, колір, якась характеристика та інше. Змінна може отримати якесь значення за допомогою оператора присвоєння або ж за допомогою введення даних.

Тип змінної – це діапазон, в якому може знаходиться програма.

Це може бути числовий, буквений тип та інші.

Існує розділ типів, який називається стандартний.

До нього відносять числовий, літерний і логічний типи.

Тип, який дозволяє обробляти текст за допомогою написаної програми, називається літерним – він обробляє букви і рядки, які складаються з літерних величин (символів і цифр, розділових знаків та іншого).

Позначається даний тип, як літ. Деякі мови програмування ділять літерний тип на два окремих: символьний (char), в якому використовуються тільки символи, і строковий (string) – який може обробляти рядки.

Логічний тип – це той, в якому використовуються тільки дві змінні правда-брехня, True-False, 1-0.

Основні конструкції алгоритму

Алгоритм може бути одним з трьох видів конструкцій:

Дотримання – алгоритм, в якому дії виконуються послідовно.

Розгалуження – алгоритм, в якому можливий вибір. В результаті цього результат програми може вийде різним.

Цикл – алгоритм, який виконує по колу одні і ті ж дії. Всі дії в циклі називаються тілом циклу.

Посилання на основну публікацію