Оператори мови

Присвоєння. Даний оператор уже розглядався в попередніх питаннях. І він не є винятком для Паскаля. Позначається даний оператор, як «: =». Тобто деякий вираз, що знаходиться праворуч щодо записаного знака, присвоюється змінної, що знаходиться зліва.

Безумовний перехід. Кожному оператору в коді присвоєна своя мітка, оператор безумовного переходу дозволяє перейти від одного оператора до іншого завдяки мітці. Всі мітки описуються в окремому розділі з мітками.

label ім’я мітки 1, іми мітки 2, … ім’я мітки N;

Синтаксис оператора безумовного переходу:

goto ім’я мітки.

Порожній. Щоб отримати переходи між розділами програми, використовують порожній оператор. Він не несе ніякого навантаження і використовується виключно для розділень.

Звернення до процедури. Даний оператор використовується для переходу до конкретної процедури. Щоб до неї звернутися, слід назвати ім’я процедури і її параметри, якщо це необхідно.

Посилання на основну публікацію