Оператор присвоювання, введення і виведення даних

Присвоєння – це дія, в результаті якого змінна величина отримує певне значення. У програмі на Паскалі існують три способи присвоювання значення змінної:

1) оператор присвоювання;

2) оператор введення;

3) передача значення через параметри підпрограми.

Спочатку обчислюється вираз, потім отримане значення присвоюється змінної. У першому прикладі наведено арифметичний оператор присвоювання. Тут х – змінна дійсного типу. У другому прикладі – логічний оператор присвоювання. Тут b – змінна типу boolean.

Типи змінної і вирази повинні збігатися. З цього правила є один виняток: змінної дійсного типу можна привласнювати значення цілочисельного виразу. У такому випадку значення цілого числа перетвориться до формату з плаваючою точкою і присвоїться дійсної змінної.

Посилання на основну публікацію