Мови програмування високого рівня

Наступним етапом розвитку програмування стало створення мов програмування високого рівня (ЯПВУ). Приклади ЯПВУ: Паскаль, Бейсік, Фортран. Для кожної мови машинно-незалежний стандарт. Можливість програмування на даному ЯПВУ залежить від наявності на вашому комп’ютері транслятора з цієї мови. Транслятори для кожного типу комп’ютерів складають системні програмісти.

Текст програми на ЯПВУ за своєю формою ближче до природних мов (найчастіше – до англійського), до мови математики. Та ж команда додавання двох величин на ЯПВУ схожа на звичну форму математичного рівності:

з: = а + Ь (на Паскалі);

с = а + Ь (на Фортране, Бейсике, Сі).

Набагато простіше освоїти програмування на мові високого рівня, ніж на асемблері. Тому з появою ЯПВУ значно зросла кількість прикладних програмістів, розширилося застосування ЕОМ у багатьох областях. З середини XX століття і до нашого часу були створені сотні мов програмування високого рівня. Але поширеними і популярними з них стали не все. Одним із довгожителів в сімействі ЯПВУ є мова Фортран (FORTRAN). FORTRAN – скорочення словосполучення formula iranslator – транслятор формул. Перша версія Фортрана була створена в 1954 році. За часів ЕОМ другого і третього поколінь була популярна версія Фортран-IV. Фортран створювався як спеціалізований мова для математичних розрахунків, які використовуються в науці і техніці. І в наш час ця мова, в стандарті Фортран-90 (і в наступних його модифікаціях Фортран-95, Фортран-2003), залишається основною мовою програмування для розрахунків у галузі фізико-технічних проблем.

До числа перших ЯПВУ, створених в 1950-х роках, відносяться Кобол (створений в США) і Алгол (у Європі). Алгол, як і Фортран, був орієнтований на науково-технічні розрахунки математичного характеру. Кобол – мова для програмування економічних завдань. У Коболе, у порівнянні з двома іншими названими мовами, слабкіше розвинені математичні засоби, проте добре представлено засоби обробки текстів, організації виведення даних у формі необхідного документа. Для перших ЯПВУ предметна орієнтація мов була характерною рисою.

Велика кількість мов програмування з’явилося в 1960-1970-х роках. У 1965 році в Дартмутського університеті була розроблена мова Бейсік. За задумом авторів це просту мову, легко досліджуваний, призначений для програмування нескладних розрахункових завдань. Найбільшого поширення Бейсік отримав з появою мікроЕОМ і персональних комп’ютерів.

Значною подією в історії мов програмування стало створення в 1969 році мови Паскаль. Його автор – швейцарський професор Ніклаус Вірт розробляв Паскаль як навчальний мову структурного програмування.

Найбільший успіх у поширенні мови Паскаль забезпечили персональні комп’ютери. Фірма Borland International, Inc (США) розробила систему програмування Turbo Pascal (Турбо Паскаль) для ПК. Турбо Паскаль – це не тільки мову і транслятор з нього, але ще й інтегрована середа програмування, що дає користувачеві можливість зручно працювати на Паскалі: вводити і редагувати текст програми, шукати синтаксичні помилки, користуватися бібліотеками підпрограм і модулів, працювати з файлами та ін. Турбо Паскаль вийшов за рамки навчального призначення і стала мовою професійного програмування з універсальними можливостями. Паскаль став джерелом багатьох основних сучасних мов програмування, наприклад таких, як Ада, Модула-2 та ін.

Модула-2 – це ще одна мова, запропонований Віртом, що є розвитком мови Паскаль і містить засоби для створення великих програм.

Мова програмування Сі (англійська назва – С) з’явився практично одночасно з Паскалем. Він створювався як інструментальна мова для розробки операційних систем, трансляторів, баз даних та інших системних і прикладних програм. Хоча Сі і є мовою високого рівня, в ньому закладені можливості безпосередньо до певної машинним командам, до певних ділянок пам’яті комп’ютера, що раніше було можливо тільки в асемблері. З появою Сі багато системних програмісти перейшли з асемблера на Сі. Подальший розвиток Сі призвело до створення мови об’єктно-орієнтованого програмування Сі ++.

Посилання на основну публікацію