Мови програмування та їх застосування

Програмування як галузь сучасної економіки

Поява комп’ютерів стало однією з головних складових Науково-технічної революції, що почалася в середині минулого століття. Можливості для автоматизації обчислень дозволили не тільки підвищити якість науково-дослідницької, управлінської та інженерної діяльності, а й сприяли появі нових масових професій. Велика розмаїтість обчислювальної техніки, що існує в сьогоднішньому світі, обумовлює існування таких високотехнологічних сегментів економіки, як:

  • обробка великих масивів наукової та статистичної інформації;
  • цифрові комунікації (створення обладнання і ПЗ для передачі інформації в локальних і глобальних мережах);
  • виробництво персональних комп’ютерів і програмного забезпечення для них;
  • виробництво мобільних пристроїв і ПО для них;
  • виробництво і програмування мікроконтролерів для автоматичних пристроїв;
  • комп’ютерний дизайн (реклама, інфографіка, поліграфія і т.п.);
  • комп’ютерні ігри і т.д.

Потреба в спеціальній інформаційній інфраструктурі для кожного виду діяльності обумовлює розвиток специфічних засобів розробки програм для комп’ютерів – мов програмування (МП). Розглянемо кілька прикладів, які розкривають специфіку розробки програмного забезпечення для різних цілей.

Універсальні мови програмування

Поява мови програмування Сі в кінці 1960-х рр. можна вважати точкою відліку в розвитку мов широкого застосування. Він сам і створені на його основі засоби розробки (C ++, Java, JavaScript, C #) дали поштовх розвитку безлічі різновидів комп’ютерних програм.

Показова в цьому сенсі історія розвитку МП Java, який в момент своєї появи був заявлений як мову, придатний для вирішення будь-яких завдань на будь-яких комп’ютерних платформах: на Java можна писати програми для персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв, великі серверні і кластерні рішення для обробки великих обсягів даних в режимі реального часу, ПО для мікроконтролерів і т.п. Слоган мови Java – “Написано один раз – працює скрізь”.

Універсалізм властивий не тільки мовам з Сі-подібним синтаксисом, але й іншим групам багатопрофільних мов: Pascal (Delphy), Python, Haskell, Ruby, Erlang і ін.

Веб програмування

Бурхливий розвиток Інтернету та Всесвітньої павутини зумовило появу методів програмування, в основі яких лежить мову HTML (Hypertext Markup Language). HTML не є мовою програмування в строгому сенсі, а відноситься до засобів розмітки, або, в більш широкому сенсі, до мов опису даних. На його основі розвинулися специфічні засоби розробки, застосування яких характерно саме для веб-програмування. Йдеться, перш за все, про мову PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), який також важко віднести до класичних мов програмування. Він скоріше являє собою комбінацію з мови розмітки з активними вставками, написаними за допомогою Сі-подібного синтаксису. Вони виконуються на стороні сервера і обумовлюють динаміку і специфіку роздають їм веб-сторінок в залежності від користувацьких переваг і інших специфічних умов.

Скриптові мови

На ранніх етапах розвитку програмування виділилася особлива група мов – скрипти. Від повноцінних МП їх відрізняє те, що вони застосовуються переважно для швидкого вирішення оперативних завдань. Як приклади можна привести мови Bash (в Unix-системах), VisualBasicScript (для Windows), Perl, Lua і ін.

зІнтерпретовані мови JavaScript, Python починалися колись як скриптові, але з часом перетворилися на повноцінні МП з розвиненою інфраструктурою і потужним ком’юніті.

Основні мови програмування 2019

рейтинг мов програмування

Сі, C ++, C #, Objective C, Java

Мова Сі став класичним і досі активно використовується. Від нього ведуть своє походження C ++, C #, Java та ін. Сі використовується для низькорівневого програмування. На ньому пишуть драйвери, операційні системи, вбудовується в автоматику ПО.

C ++ виник як оптимізований варіант Сі, розрахований на об’єктно-орієнтоване застосування, яке сприяє підвищенню масштабованості і стабільності ПО.

Сі і C ++ вважаються складними в освоєнні. Демократичнішими варіантами, заснованими на тому ж синтаксисі, є C # і Java. Перший приміряється в програмуванні для ОС Windows, другий – в корпоративній сфері, для створення потужних веб-систем, наукових програм і т.п.

Objective C використовується для розробки програм для MacOS, iOS. В даний час ця мова вважається застарілим на зміну йому приходить Swift.

PHP, ASP, JSP

Ідея, закладена в основу PHP – поєднати мову розмітки і активні, виконувані на стороні сервера вставки, виявилася свого часу настільки плідною, що PHP тривалий час домінував у веб-розробці, породивши масу наслідувань: в середовищі Windows подібна технологія відома як ASP (Active Server Pages), для серверів, написаних на Java – JSP (Java Server Pages).

PHP як не можна краще підходить для швидкого написання веб-додатків середньої складності, проте в даний час займає цим засобом розробки ніша звужується за рахунок зростання популярності більш сучасних і ефективних мов.

JavaScript і Python

JavaScript з’явився в першій половині 1990-х рр. як простий інтерпретована мова для веб-сторінок, однак після появи фреймворка Node.js цей ЯП швидко перетворився в універсальну мову для вирішення будь-яких завдань. Його перевагою є те, що при розробці веб-додатків фронтенд і бекенд можна писати використовуючи один і той же синтаксис.

Скриптова мова Python є прямим конкурентом JavaScript. Його перевагою є більш розвинена інфраструктура, більш широкий діапазон бібліотек і модулів. Фахівці, які знають цей ЯП затребувані на сучасному ринку.

Посилання на основну публікацію