1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Мова і мислення. Когнітивні моделі

Мова і мислення. Когнітивні моделі

На початку XX в. відомий лінгвіст Р.О. Якобсон виділив дві основні функції мови.
Комунікативна функція (від лат. Communico = роблю загальним, пов’язую, спілкуюся) пов’язана з тим, що мова виступає як основний засіб спілкування між людьми.
Когнітивна функція (від лат. Cogito = думаю, мислю) пов’язує мову і мислення.
Питання про зв’язок між мовою і мисленням по-різному вирішувалося протягом розвитку філософії та філології. У сучасних концепціях мови приймається теза про те, що мова і мислення тісно пов’язані і визначають один одного, але не тотожні.
Сучасна лінгвістика виходить з того, що семантика кожної мови являє собою систему розумових (або когнітивних) моделей об’єктів дійсності і можливих операцій з ними.
Розглянемо когнітивні моделі, описані в роботах зарубіжних лінгвістів.

  • Фрейм.
  • Ментальна модель.
  • Концептуальна метафора.
  • Сценарний фрейм.
  • Ментальні простору.
ПОДІЛИТИСЯ: