1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Моделювання руху в полі сили тяжіння

Моделювання руху в полі сили тяжіння

За всю історію науки найбільший досвід в математичному моделюванні має фізика. Одним з найвидатніших учених у світовій історії був Ісаак Ньютон. У 1687 році вийшов його працю «Математичні початки натуральної філософії». У сучасному розумінні «натуральна філософія» – це фізика. У цій роботі були описані відкриті вченим закони механіки (три закони Ньютона) і закон всесвітнього тяжіння. Закони описувалися в математичній формі, т. Е. У вигляді математичних моделей фізичних явищ: механічного руху і гравітації. У цей же період Ньютон створює основи математичного аналізу: диференціальне та інтегральне числення. У роботах Ньютона і його послідовників цей математичний апарат знаходить широке застосування у фізиці. Крім аналітичних методів, Ньютон розробляє чисельні методи вирішення багатьох математичних задач.

І після Ньютона розвиток математичної науки відбувалося в чому під впливом фізики. Нові фізичні проблеми породжували нові математичні теорії та методи, нові математичні моделі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дані, знання, мислення