Методології та технології програмування

На перших ЕОМ з «тісній» пам’яттю і невеликим швидкодією основним показником якості програми була її економічність по займаної пам’яті і часу рахунку. Чим програма виходила коротше, тим клас програміста вважався вище.

Зі збільшенням обсягу пам’яті і швидкодії ЕОМ, з удосконаленням мов програмування і трансляторів з цих мов проблема економічності програми стає менш гострою. Все більш важливими якісними характеристиками програм стають їх простота, наочність, надійність. З появою машин третього покоління ці якості стали основними.

Уже в 1960-х роках програмування стало досить масової професійною діяльністю. Виникають компанії (фірми) з розробки програм. Актуальною стає завдання розробки загальноприйнятої методології програмування, що підвищує продуктивність роботи програмістів і, що найголовніше, якість програмних продуктів. Основний якісний показник програми – її працездатність, відсутність помилок.

Методологія програмування – це сукупність певних способів написання, налагодження та супроводу програм. Перша найбільш відома і поширена методологія програмування отримала назву «структурне програмування».

Поява структурного програмування пов’язане з іменами Едсгер Дейкстри і Чарльза Хоара. Починаючи з 1960-х років стали з’являтися мови структурного програмування. Першим з них був Алгол-60, розроблений Дейкстрой, потім був створений Паскаль. Інші, спочатку «неструктурні» мови стали також набувати «структурні властивості» (Турбо Бейсік, Фортран-77 та ін.). Структурне програмування до теперішнього часу залишається найважливішою методологією програмування. Дотримання його принципів дозволяє програмісту складати ясні, безпомилкові, надійні програми.

Технологія – це відтворений спосіб виробництва якогось продукту, що гарантує номінальне якість і оптимальні витрати. Технологія передбачає наявність певних засобів, інструментів виробництва. У 1990-х роках з розвитком об’єктно-орієнтованої парадигми програмування, а також засобів графічного інтерфейсу на персональних комп’ютерах виникає нова технологія програмування – візуальне програмування. Візуальна технологія програмування дозволяє програмісту легко і швидко будувати наочний графічний інтерфейс для своїх програм на основі стандартного набору шаблонів, графічно відображаються на екрані об’єктів. Про технологію візуального програмування в системі Delphi розповідається в розділі 2.4 нашого підручника.

У переліку сучасних професій є професія «програміст». Велико різноманітність професійної діяльності програмістів. Все це розмаїття прийнято ділити на дві групи: системне програмування і прикладне програмування. Історично професія системного програміста бере свій початок з розробки трансляторів з мов програмування. Виникає поділ програмістів на системних і прикладних. Прикладні програмісти використовують комп’ютер для вирішення прикладних задач з різних предметних областей: математики, фізики, економіки та ін. А робота системних програмістів полягає в тому, щоб полегшити, спростити роботу прикладним програмістам, підвищити ефективність використання комп’ютера для вирішення прикладних завдань. Системні програмісти розробляють не тільки транслятори, а й операційні системи, утиліти, програмне забезпечення для функціонування комп’ютерних мереж, інформаційних систем та ін.

Посилання на основну публікацію