Математичне моделювання — визначення

Математичне моделювання – це спосіб опису об’єктів або процесів з допомогою математичних формул, законів статистики або теорії ймовірності.

Даний вид моделювання припускає знаходження деяких зв’язків і залежностей, що дозволяють передбачити подальші події. Елементарним прикладом до цього може бути ряд чисел. Завданням моделювання дізнатися всі наступні члени даного ряду і здатність виведення певної формули. Наприклад, є ряд з чисел 2, 4, 6, 8, 10.

Необхідно вивести загальну формулу для знаходження довільного члена даного ряду. Всім зрозуміло, що в даному випадку можна використовувати формули геометричної або алгебраїчної прогресії. Але, простіше кажучи, можна отримати наступний результат: N = 2n. Тобто, щоб знайти 10 член ряду, необхідно просто 10 * 2 = 20.

Запропонований приклад є самим елементарним способом пояснення того, що таке математична модель.

Математичне моделювання так само можна представити у вигляді графіків. Наприклад моделлю для квадратичної функції буде графік параболи.

Посилання на основну публікацію