Математична обробка статистичних даних

Велика кількість процесів, а також залежно розмірів, форм і інших параметрів різноманітних тіл можна виразити за допомогою математичних формул. Щоб отримати цю залежність, а також коефіцієнти формул, використовують статистичну обробку даних, переважно з багаторазовими вимірами або спостереженнями. Статистика займається збором і обробкою інформації великих масивів даних.

Щоб отримати статистичні дані, слід провести велику кількість вимірювань, після чого їх обробити, усереднивши за допомогою різних методик. Усереднене значення – це не точна величина, однак найбільш наближена до істинної.

Найбільш простим способом обробки статистичних даних є робота з таблицями. У такій програмі, як MS Excel є набір стандартних функцій, які дозволяють виконати ряд операцій і застосувати формули для підрахунку необхідної величини. У даній програмі стандартними є формули суми (СУМ), знаходження середнього значення величини (СРЗНАЧ), сортування від меншого до більшого або навпаки, а також багато іншого. Крім стандартних формул, можна вводити формули вручну.

Виконання математичних дій дуже спрощує роботу в разі, коли даних дуже багато, а також тоді, коли часто необхідно використовувати їх. Застосовувати статистичний аналіз можна в різних сферах: економіка, соціологія, наука, статистика, популяція і багато інших.

Посилання на основну публікацію