Логіка і алгоритми

Логіка – це наука, яка дозволяє знайти зв’язок між подіями, процесами, діями або іншими розглянутими системами, а також прогноз можливих результатів.

Більш того, саме логіка є основою, на яку спирається інформатика і зокрема програмування.

При цьому зв’язок між деякими діями і процесами – це алгоритм. Іншими словами, алгоритм є поділом цілого процесу або дії на підпроцеси. Саме алгоритмизация процесів разом з логікою дозволяють отримати правильне рішення поставленого завдання.

Всі ми на уроках фізики, математики, хімії, географії та інших уроках записували основний алгоритм вирішення типових задач або ж опис тієї чи іншої країни. Покрокова інструкція – це і є алгоритм дій.

У алгоритмів є основні властивості:

Кожен алгоритм передбачає певне рішення при заданих вихідних значеннях, тобто алгоритм є детермінованим.

В результаті кожного алгоритму повинен бути отриманий певний результат. Тобто хоч би завдання в математиці, наприклад, ви б не вирішували, в будь-якому випадку отримаєте якийсь результат. Тобто алгоритм можна назвати результативним.

Дуже часто один алгоритм може бути використаний для різних початкових умов.

Наприклад, в калькуляторі заданий певний алгоритм для складання і які б значення ви б не вводили в нього, алгоритм буде працювати. А так же все ми вчили на уроках фізики алгоритми для вирішення задач по динаміці – алгоритм загальний, але використовується для будь-яких умов. Тобто алгоритм можна назвати масовим.

При цьому алгоритм можна використовувати не цілком, а тільки певну його частину, тобто його можна назвати дискретним. Наприклад, якщо в задачі розглядається рух тіла по горизонталі, то нам зовсім не потрібно використовувати ту частину алгоритму, де беруться проекції на вісь ОУ (для руху по похилій площині).

Посилання на основну публікацію