1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Логічні операції

Логічні операції

Найпростішою логічною операцією є інверсія, так як вона виконується для однієї змінної.

Заперечення – це логічна змінна 1А, яка істинна тоді і тільки тоді, коли входить змінна А помилкова.

Диз’юнкція – це логічна функція А + В, яка помилкова тоді і тільки тоді, коли вхідні змінні А і В помилкові.

Кон’юнкція – це логічна функція А’В, яка істинна тоді і тільки тоді, коли вхідні змінні А і В істинні.

Імплікація – це логічна функція А ^ В, яка помилкова тоді і тільки тоді, коли входить змінна А істинна, а В – помилкова.

Еквіваленція – це логічна функція А * – »В, яка істинна тоді і тільки тоді, коли вхідні змінні А і В одночасно або хибні, або істинні.

Додавання по модулю – це логічна функція А ®, яка помилкова тоді і тільки тоді, коли вхідні змінні А і В одночасно або хибні, або істинні.

ПОДІЛИТИСЯ: