Логічне висловлювання — інформатика

Давайте для початку пройдемося по термінології.

Алгебраїчна логіка – це розділ логіки, в якому для вирішення поставлених завдань використовують алгебраїчні дії.

Логічне висловлювання – це якесь міркування, яке можна віднести до істинних або хибних висловлювань.

Будь-яке просте висловлювання можна замінити деяким символом або буквою, при цьому, якщо висловлювання складне, то будуть використовуватися поєднання букв або навіть слів, наприклад: чи, тоді, якщо і інше.

При цьому логічне висловлювання може приймати тільки два значення: правда чи брехня.

Посилання на основну публікацію