Комп’ютерний текстовий документ як структура даних

З давніх часів і до наших днів найважливішим джерелом знань для людей були і залишаються книги. Текст книги має певну структуру. Він ділиться на частини, глави, параграфи, розділи. Наявність структури допомагає читачеві зорієнтуватися у змісті видання, швидко знайти в ньому потрібні відомості. На початку або в кінці книги поміщається зміст (зміст), де вказуються заголовки розділів і посилання на початкові сторінки цих розділів.
Ще одним засобом пошуку інформації в книгах є предметні покажчики. Предметні покажчики найчастіше використовуються в навчальній літературі. У них поміщаються основні терміни тексту в алфавітному порядку і даються посилання на сторінки книги, де ці поняття розкриваються або використовуються. Для того щоб читач знайшов потрібне місце в тексті книги, він повинен шляхом перегортання сторінок дістатися до тієї сторінки, на яку вказує посилання.
Є ще один тип посилань, застосовуваних у паперових виданнях: посилання на зовнішні джерела інформації: книги, статті в періодичних виданнях, статті законодавства, державні документи тощо. Вони задаються або у виносках на тій же сторінці, до фрагмента тексту якої дається посилання, або шляхом зазначення номера запису в списку літератури, що наводиться в кінці книги. По такому посиланню ви шукаєте відповідне видання в своїй домашній бібліотеці або в публічній бібліотеці, можливо, книжковому магазині.
Методика посилань використовується і в електронних (цифрових) текстах і документах. Однак вона якісно відрізняється від тієї, що описана вище: такі посилання дозволяють читачеві миттєво переходити до потрібного розділу або будь-якого фрагменту тексту і навіть до зовнішніх джерел інформації, якщо вони зберігаються в цифровій формі на даному комп’ютері або на інших комп’ютерах, доступних за мережевий зв’язку. Такі посилання називають гіперпосиланнями. Текст (документ), що має структуру, реалізовану за допомогою гіперпосилань, називатимемо гіпертекстом.
Завдяки використанню механізму посилань, документ, створений, наприклад, в текстовому процесорі і відкритий в середовищі текстового процесора, можна зробити основою нескладної інформаційної системи, перетворивши його в структуру даних.
Використання змістів і покажчиків
Розглянемо приклад створення інформаційної системи за допомогою текстового процесора Microsoft Word. Потрібно створити щоденник студента, в якому зберігатимуться різноманітні відомості, необхідні студенту в процесі навчання. До таких відомостей можуть ставитися: розклад занять та інформація по досліджуваних дисциплін. По кожній дисципліні будуть представлені: програма курсу, рекомендована література, зміст екзаменаційних білетів. Сюди ж можна буде занести конспекти лекцій, відомості про поточну успішність та іншу корисну інформацію.
Універсальним рішенням такого завдання є побудова бази даних засобами деякої СУБД – системи управління базами даних. Однак якщо не висувати завищених вимог до системи, то можна обійтися і гіперструктурой, побудованої за допомогою Word.
Такий документ повинен починатися з змісту. Кожен пункт змісту повинен являти собою гіперпосилання на відповідний розділ документа. Однак «своїми руками» робити зміст зовсім не обов’язково. Word може створити його автоматично. Опишемо, як це робиться.

Далі форматіруем рядок «Розклад занять» як заголовок першого рівня, діючи за наступним алгоритмом:
1) виділити рядок;
2) виконати команду Формат, Стилі та форматування;
3) в вікні, вибрати стиль Заголовок 1 (заголовок першого рівня).
Далі виділимо рядок зі словом «Понеділок» і призначимо їй стиль Заголовок 2 (заголовок другого рівня).
На наступній сторінці, де поміщається розклад на вівторок, слову «вівторок» призначимо стиль Заголовок 2. І т. Д.
При введенні розділу «Курси, що читаються», його заголовку призначається стиль Заголовок 1. Заголовкам підрозділів «Фізика», «Математика», «Історія» та ін. Призначається стиль Заголовок 2. Заголовкам підрозділів «Навчальна програма», «Навчальна література», «Екзаменаційні квитки »призначається стиль Заголовок 3 (заголовки третього рівня).
Корисно пронумерувати сторінки всього документа командою Вставка, Номера страниц.
Після цього можна створювати зміст. Робиться це таким чином:
1) встановити курсор на позицію в тексті, куди слід помістити зміст. (Перед цим можна ввести слово «Зміст», а в наступний рядок поставити курсор.)

Посилання на основну публікацію