Класифікація моделей

Існує велика кількість класифікацій моделей. Наведемо деякі з них.

Статистичні моделі – моделі, які описують стан моделі в певний момент часу. У фізиці прикладом статистичної моделі може бути рух молекул, в хімії – моделі будови атомів, в біології – моделі класифікації тварин.

Динамічні моделі – моделі, що описують процеси зміни і розвитку системи з плином часу. У фізиці прикладом динамічної моделі може бути рух тіл, в хімії – процеси походження хімічних реакцій, в біології – розвиток організмів.

Матеріальні – відтворюють геометричні, фізичні та ін. Властивості об’єктів у матеріальній формі. Вони засновані на чомусь існуючому незалежно від людської свідомості. Фізичні моделі: авто- і авіамоделі, глобус, будівлі і т. Д.

Аналогові моделі засновані на процесах, аналогічних досліджуваним процесам. Наприклад, електричний ланцюг як аналогія хімічних, соціальних мереж.

Інформаційна модель – опис реального об’єкта, процесу або явища на одній з мов (розмовному або формальному).

Образні інформаційні моделі – це зорові образи (малюнки, фотографії), зафіксовані на будь-якому носії інформації (папері, плівці та іншому). Вони широко використовуються в освіті і науках, де потрібна класифікація об’єктів за їх зовнішніми ознаками.

Знакові інформаційні моделі будуються з використанням різних мов. Знакова інформація може бути представлена у вигляді тексту, формул, таблиць і т. Д.

Геометричні моделі – моделі, представлені у вигляді об’ємних конструкцій або графічних форм.

Словесні моделі – моделі, виражені усно або письмово.

Математичні моделі – моделі, записані за допомогою рівнянь, математичних формул, нерівностей, систем і т. д.

Структурні моделі – схеми, графіки, таблиці і т. д.

Логічні моделі – моделі, в яких приймаються рішення на основі аналізу різних умов.

Спеціальні моделі – ноти, хімічні формули і т. д.

Комп’ютерні моделі – моделі, реалізовані на комп’ютері за допомогою програмного забезпечення.

Формалізація – процес побудови інформаційної моделі.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.