1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Історія комп’ютерної графіки

Історія комп’ютерної графіки

Перші комп’ютери використовувалися лише для вирішення наукових і виробничих завдань. Для того щоб краще зрозуміти отримані результати, людина брала папір, олівці, лінійки та інші креслярські інструменти і креслив графіки, діаграми, креслення розрахованих конструкцій. Інакше кажучи, людина вручну виробляв графічну обробку результатів обчислень.

Досить швидко виникла ідея доручити графічну обробку самій машині. Представлення даних на моніторі комп’ютера в графічному вигляді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і військових дослідженнях. З тих пір графічний спосіб відображення даних став невід’ємною частиною переважної кількості комп’ютерних систем, особливо персональних.

Спочатку програмісти навчилися отримувати малюнки в режимі символьної друку. На паперових аркушах за допомогою символів (зірочок, точок, хрестиків, букв) виходили малюнки, що нагадують мозаїку. Так друкувалися графіки функцій, зображення течій рідин і газів, зображення електричних і магнітних полів.

За допомогою символьної друку програмісти примудрялися отримувати навіть художні зображення.

Справжня революція в комп’ютерній графіці сталася з появою графічних дисплеїв. На екрані графічного дисплея стало можливим отримувати малюнки, креслення в такому ж вигляді, як на папері за допомогою олівців, фарб, креслярських інструментів.

Всі типи персональних комп’ютерів оснащені графічними дисплеями. Тому машинна графіка стала особливо популярна з поширенням персональних комп’ютерів, починаючи з 80-х рр.

Завдяки графічним можливостям ПК вдалося зробити цей клас машин привабливим для широкого кола користувачів. Стали з’являтися різні напрямки в комп’ютерній графіці.

Наукова графіка. Цей напрямок з’явилося найпершим. Призначення – візуалізація об’єктів наукових досліджень, графічна обробка результатів розрахунків, проведення обчислювальних експериментів з наочним поданням їх результатів.

Ділова графіка. Ця область комп’ютерної графіки призначена для створення ілюстрацій, часто використовуваних у роботі різних установ. Планові показники, звітна документація, статистичні зведення – це об’єкти, для яких за допомогою ділової графіки створюються ілюстративні матеріали. Програмні засоби ділової графіки звичайно включаються до складу табличних процесорів.

Конструкторська графіка. Використовується в роботі інженерів-конструкторів, винахідників нової техніки. Цей вид комп’ютерної графіки є обов’язковим елементом систем автоматизації проектування (САПР). Графіка в поєднанні з розрахунками дозволяє проводити в наочній формі пошук оптимальної конструкції, найбільш вдалою компонування деталей, прогнозувати наслідки, до яких можуть призвести зміни в конструкції. Засобами конструкторської графіки можна отримувати як проекції і перетину, так і просторові, тривимірні зображення.

Ілюстративна графіка. Програмні засоби ілюстративної графіки дозволяють людині використовувати комп’ютер для довільного малювання, креслення, подібно до того, як він це робить на папері за допомогою олівців, пензликів, фарб, циркулей, лінійок та інших інструментів. Пакети ілюстративній графіки не мають якийсь виробничої спрямованості, тому вони відносяться до прикладного програмного забезпечення загального призначення. Найпростіші програмні засоби ілюстративної графіки називаються графічними редакторами.

Художня і рекламна графіка. За допомогою комп’ютера створюються рекламні ролики, мультфільми, комп’ютерні ігри, відеоролики, відеопрезентації та багато іншого. Графічні пакети для цих цілей вимагають великих ресурсів комп’ютера за швидкодією і пам’яті. Відмінною особливістю цього класу графічних пакетів є можливість створення реалістичних зображень, а також «рухомих картинок».

Отримання малюнків тривимірних об’єктів, їх повороти, наближення, видалення, деформації – все це пов’язано з геометричними розрахунками. Передача освітленості об’єкта в залежності від положення джерел світла, від розташування тіней, фактури поверхні вимагає розрахунків, що враховують закони оптікі.По-лучение рухомих зображень на ЕОМ називається комп’ютерною анімацією. Слово анімація позначає «пожвавлення».

ПОДІЛИТИСЯ: