Інформатизація суспільства

Інформатизація суспільства – це процес, що відноситься до соціальної, політичної, економічної сфері, спрямований на об’єднання членів суспільства, що забезпечує доступ до кожного з них, а також до потрібної інформації.

У 20 столітті були зроблені найважливіші кроки, зародилася інформатизацію суспільства:

Проведена аналогія між інформаційними процесами різних сфер діяльності.
Спроектовані перші споживчі та керовані ЕОМ, а також налагоджено їх виробництво.
Знайдено нові методи вирішення оптимізації управлінської сфери.

Управління

Управління – це процес, спрямований на досягнення бажаного результату за коштами дійсного ходу процесу.

Управління передбачає наявність керуючого органу, що досягає цілей за допомогою дій, що робляться. Процес управління – це ряд дій, спрямованих на керовану систему для досягнення бажаного результату.

Адміністратори – це керівні органи на місцях, які займаються плануванням, управлінням, а також контролем над ходом наближення до поставленої мети.

Посилання на основну публікацію