Інформація: визначення, види, властивості

Якщо запитати будь-якої людини про те, що таке інформація, то це питання спочатку викличе посмішку, бо здасться дуже простим. Але на практиці виявиться, що відповісти на нього не так вже й легко. Незважаючи на те, що ми кожен день стикаємося з інформацією, і все життя так чи інакше базується на отриманні та обробці інформації, вивести для неї чітке визначення досить складно.

Інформація – що це таке, і якою вона буває?

Інформація – це такі собі відомості, що відображають знання про навколишній світ, і передані за допомогою певних знаків або сигналів. Способи передачі інформації можуть бути дуже різними – аудіальний і світловими, числовими, інформація передається з використанням матеріальних об’єктів або радіохвиль. Навіть речовина здатна нести і передавати певну інформацію за допомогою температури або концентрації.

Прийнято виділяти такі види інформації (за формою подання):

 • текстова;
 • звукова;
 • графічна;
 • числова.
 • комбінована.

Види інформації

З кожним з типів ми зустрічаємося щодня, оскільки на отриманні та обробці інформації будується все людське існування. Крім того, інформацію можна розділити на різні види за принципом її сприйняття органами почуттів – зором, слухом, нюхом, дотиком або смаком.

Властивості інформації – які з них особливо виділяють?

Будь-яка інформація має низку характеристик, або властивостей. Найважливішими вважаються наступні:

 • повнота – обсяг відомостей про який-небудь предмет або явище, його вичерпна характеристика;
 • актуальність – затребуваність відомостей людиною на даний момент часу;
 • доступність – легкість отримання необхідної інформації тими, хто в ній зацікавлений;
 • достовірність – відсутність явних або неявних помилок, як випадкових, так і допущених свідомо;
 • захищеність – неможливість змінити, знищити або використовувати інформацію в своїх цілях без особливого дозволу;
 • релевантність – відповідність відомостей актуальним запитам конкретної людини;
 • ергономічність – зручність сприйняття інформації, форма її викладу.

Крім того, до властивостей інформації відносяться і інші – відтворюваність, запам’ятовуваність, що перетворюються, стирання, передання. Ці властивості враховують, коли мова йде про інформацію, що передається на фізичному рівні за допомогою якихось матеріальних носіїв.

Посилання на основну публікацію