Інформаційні технології. Історичні етапи розвитку

Поняття інформаційних технологій

До інформаційних технологій відносять процеси, для яких входять і виходять матеріалом є інформація.

Інформаційні технології (ІТ) є сукупністю методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, яка ланцюжок забезпечує збір, обробку, зберігання, поширення і висновок інформації для зниження трудомісткості, підвищення надійності і оперативності використання інформаційних ресурсів.

У зв’язку з тим, що ІТ використовують комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для створення, отримання, обробки, передачі та зберігання інформації під поняттям ІТ найчастіше розуміють комп’ютерні технології.

В основному ІТ використовують при створенні і обробці інформації для її аналізу і прийняття на його основі рішення, що передбачає виконання необхідного дії.

На даний момент інформаційні технології пройшли кілька етапів, на які вплинув науково-технічний прогрес, поява нових технічних засобів обробки інформації.

Необхідно взяти до уваги, що немає однозначної точки зору на процес розвитку інформаційних технологій.

Класифікація розвитку ІТ

Існує кілька підходів до поділу ІТ, загальним для яких є переконання, що з появою ПК почався якісно новий етап їх розвитку. Основною метою ІТ стає задоволення особистих інформаційних потреб людини.

Історичні етапи розвитку ІТ

Умовно можна виділити наступні основні історичні етапи розвитку ІТ:

  • Писемність.
  • Книгодрукування.
  • Пошта.
  • Телефон.
  • Телеграф.
  • Телебачення.

Особливо важливим у розвитку ІТ стало вплив винаходи комп’ютерної техніки, використання електронної пошти і комп’ютерних мереж, що дозволяють не тільки обробляти інформацію, а й передавати текстові, мультимедійні та інші матеріали на будь-які відстані.

Безсумнівно на розвиток ІТ вплинула поява обчислювальної техніки і розробка програмного забезпечення.

Про використання обчислювальних пристроїв згадувалося ще в період 2700-2300 рр. до н. е., коли в Шумері був поширений абак.

Самим раннім механічним аналогом комп’ютера вважають Антикітерський механізм, який за внутрішньою структурою схожий з аналоговим комп’ютером. Він був призначений для розрахунку положення Місяця, Сонця та інших планет сонячної системи. Цей механізм датований 100 р. До н.е. е. (За деякими даними 80 р.до н.е.). Механізми подібної складнощі не з’являлися до $ XIV $ століття, тобто до винаходу механічного астрономічних годин.

Через сотні років з’явилися механічні аналогові обчислювальні пристрої (екваторіум – астрономічний обчислювальний прилад для визначення положення Сонця, Місяця та інших небесних тіл), механічний мотор астролябії, торкветум – астрономічний інструмент, який виробляв вимірювання в різних системах небесних координат). Мусульманськими інженерами були побудовані автомати, зокрема музичні, які можна було «запрограмувати» на програвання різних музичних композицій.

Після відкриття на початку XVII в. Дж. Непер логарифмів для проведення обчислень спостерігається значний прогрес у створенні обчислювальних інструментів:

  • 1623 – обчислювальна машина В. Шиккарда;
  • 1640 – механічний пристрій складання Б. Паскаля; 1672 – ступінчастий калькулятор Г.В. Лейбніца.

Перша аналітична машина з пам’яттю, арифметичним пристроєм і логічними схемами, була описана в 1837 м Ч. Беббідж. Машина вважається найбільш ранній конструкцією сучасного комп’ютера, для створення якого було потрібно значне розвиток електроніки та теорії математики.

Після  1920-х рр. обчислювальною машиною називалися будь-які машини, які виконували роботу людини. З 1940-х рр. поняття обчислювальної машини стало замінюватися поняттям комп’ютер.

У цей час винайдено перший механічний пристрій, який управлялося бінарної системою. Промислова революція того часу викликала розвиток механізації багатьох завдань. Ткацький верстат Жаккар, керований перфокартами, став доказом того, що бінарна схема може використовуватися для управління механізмами.

Цифрові машини (на відміну від аналогових) використовували процесори і реле і могли представляти стан числового значення, зберігати окремо кожну цифру.

В 1946 році створена модель архітектури комп’ютера, відома як архітектура фон Неймана, яка з 1950 року забезпечила єдність конструкцій наступних поколінь комп’ютерів.

Першою електронною обчислювальною машиною (ЕОМ) прийнято вважати ЕНІАК, розроблений в 1946 р., управління виконанням операцій в якій проводилося за допомогою штекерів і набірних полів, що займало тривалий час.

У 1964 р фірма IBM почала створення серії масштабованих комп’ютерів, яка стала прикладом відкритого стандарту (один виробник комп’ютерної техніки виробляє обладнання, сумісне з обладнанням іншого виробника). У 1966 р заснована корпорація Intel, яка почала створення мікрочіпів пам’яті і згодом почала виробництво мікропроцесорів.

В 1950-60-х рр. комп’ютери через розміри і ціни були доступні тільки великим компаніям. Надалі фірми з виробництва комп’ютерів почали виробляти машини, більш доступні за ціною і розмірами, використовуючи всі сучасні досягнення науки: від пам’яті на магнітних сердечниках, транзисторів, і до мікросхем. Уже в 1965 р. розмір міні-комп’ютера був з побутової холодильник і більш доступною ціною, причому проглядалася тенденція мініатюризації.

В 1974 р. фірма MITS почала виробляти комп’ютери, які стали прабатьками всіх персональних комп’ютерів (ПК). Головною причиною успіху цих комп’ютерів була простота архітектури. В 1975 р. фірма MOS Technology, Inc. почала виробляти комп’ютери, набагато більш доступні за вартістю і з більш зручним інтерфейсом.

З 1976 р. почалося виробництво комп’ютерів Apple з вбудованою клавіатурою, кольоровою графікою, звуком і 8 слотами розширення, а в 1977 р. випустили перший домашній комп’ютер. Уже через 3 роки IBM почала виробництво родоначальника сучасних ПК – IBM PC 5150. В 1984 р. почався випуск ПК AppleMacintosh з маніпулятором “миша” і графічним інтерфейсом, а в 1986 випущений перший ноутбук фірми IBM.

Надалі обчислювальна техніка та програмне забезпечення розвивалися з надзвичайною швидкістю і надавали значні обчислювальні можливості, обсяги зберігання і обробки інформації, виконання широкого ряду завдань по створенню та обробці мультимедійних даних.

Важливим у розвитку ІТ було використання систем передачі інформації, спроби до створення яких почалися в 1792 р., коли К. Шапп створив «оптичний телеграф» для передачі інформації за допомогою світлового сигналу. За допомогою електрики в другій половині XVIII ст. був побудований електростатичний телеграф, а в 1809 ст. – електрохімічний телеграф.

Подальшим розвитком телеграфу став телефон ( «говорить телеграф»), за допомогою якого в 1876 р. А.Г. Белл організував перші телефонні переговори.

Історія подальшого розвитку телефону досягла нових технологій: IP-телефонія, ISDN, DSL, стільниковий зв’язок, DECT.

Надалі з’явилася необхідність передачі даних між комп’ютерами або обчислювальним обладнанням, яка породила розвиток комп’ютерних мереж.

З 1957 р. Міністерством оборони США розроблено проект розподіленої мережі, названої ARPANET. На протязі декількох років мережа охопила США. Згодом була створена комп’ютерна мережа, заснована на комутації пакетів, в Англії, яка до 1976 р об’єднала 12 комп’ютерів і 75 терміналів.

Перша програма для відправки електронної пошти по мережі розроблена в 1971 р., яка стала дуже популярною серед користувачів, а через 2 рокикомп’ютерна мережа стала міжнародною.

В 1983 році мережу ARPANET стали називати «Інтернет». В 1990-і рр. Інтернет об’єднав більшість існуючих комп’ютерних мереж.

Починаючи з 1995  року починається глобалізація суспільства. Поява IP-протоколів для мобільних телефонів дозволило включити їх в мережу інтернет, що послужило початком розвитку електронного мобільного бізнесу. Інформаційні ресурси стають доступні кожному члену суспільства.

З 2000 року невід’ємною частиною інтелектуальної діяльності людства стає електронне моделювання. Зіставлення «електронного мозку» з людським призвело до ідеї створення навчаються ЕОМ – нейрокомп’ютерів, які застосовуються для розпізнавання образів, сприйняття людської мови, рукописного тексту і т.д.

Сьогодні завдяки новітнім досягненням мікроелектроніки і бездротового зв’язку відбувається мініатюризація ІТ. Також інтенсивно розвиваються мультимедіа технології, які з’єднують риси різних ІТ і дозволяють швидко надавати необхідну інформацію.

З’являються інтелектуальні ІТ, інформаційні сховища, системи електронного документообігу, автоматизації ділових процесів, аналітичні системи і інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Розвиваються технології проведення відеоконференцій, скринька, технології рєїнженірінга для перепроектування та м

Посилання на основну публікацію