Інформаційна система

Файлові системи забезпечують зберігання слабо структурованої інформації. Але якщо інформація є строго структурованою, а також має складну структуру, то тут необхідний інший підхід. В даному випадку потрібно застосування інформаційної системи.

Інформаційна система (ІС) – це система, яка застосовується для зберігання, обробки і передачі великих обсягів структурованої інформації. Структура ІС досить складно виглядає, але часто різні ІС схожі. Виходячи з цього, можна запропонувати кілька принципів класифікації таких систем.

Перший принцип класифікації заснований на ознаках використання технічної бази інформаційній системі. Її умовно можна розділити на три ознаки.

1. ІС використовується на окремому комп’ютері.

2. ІС працює на базі локальної мережі. Користувачі спільно використовують інформаційну систему, обмінюються інформацією. Інформація зберігається на різних комп’ютерах.

3. ІС на базі глобальної мережі. Всі сервіси Інтернету можна розглядати як інформаційну систему.

Інший принцип грунтується на функціональному призначенні інформаційної системи. Тут можна виділити наступні види інформаційних систем.

Інформаційно-пошукові системи – це системи, які призначені для оперативного пошуку відповідей на запити користувача в діалоговому режимі. Для швидкого пошуку інформації дані системи використовують сховища інформації, які називаються базами даних.

Керуючі системи – це системи, що використовуються для вироблення керуючих рішень.

Цей вид систем можна розділити на автоматичні і автоматизовані. Системи автоматичного управління працюють без допомоги людини. Їх застосовують для управління технологічним процесом.

Автоматизовані системи управління – це системи, які людина використовує в ролі помічника. Головне завдання таких систем полягає в тому, щоб надати людині необхідну інформацію для прийняття рішень.

Навчальні системи – це системи, що використовуються для навчання. Прикладом таких систем можуть бути системи дистанційного навчання. Які отримали широке застосування в глобальних мережах.

Експертні системи – системи, які використовують моделі даних з певних предметних областей. Дані системи відносяться до систем штучного інтелекту.

Наведені приклади інформаційних систем це тільки їх мала частина.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.