1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інформатика
  3. Графічний редактор

Графічний редактор

Для обробки зображень на комп’ютері використовуються спеціальні програми – графічні редактори. Графічний редактор – це програма створення, редагування та перегляду графічних зображень.

Цих програм в даний час існує велика безліч, умовно їх можна розділити на два види: 1) растрові графічні редактори:

а) графічний редактор Paint – простий одновіконний графічний редактор, який дозволяє створювати і редагувати досить складні малюнки.

в) Photoshop – багатовіконний графічний редактор, дозволяє створювати і редагувати складні малюнки, а також обробляти графічні зображення (фотографії). Містить безліч фільтрів для обробки фотографій (зміна яскравості, контрастності і т. Д.);

2) векторні графічні редактори:

а) програма Microsoft Draw, що входить в комплект MS Office. Ця програма служить для створення різних малюнків, схем. Зазвичай викликається з MS Word. в) Adobe Illustrator, Corel Draw – програми використовуються у видавничій справі, дозволяють створювати складні векторні зображення.

ТРИВИМІРНА ГРАФІКА

Тривимірна (3D) графіка вважається окремим видом, тому в ній поєднуються векторний і растровий способи формування зображень. Вона вивчає прийоми і методи побудови об’ємних моделей об’єктів у віртуальному просторі.

Тривимірна графіка знайшла широке застосування в наукових розрахунках, інженерному проектуванні, комп’ютерному моделюванні фізичних об’єктів. Для створення реалістичної моделі об’єкта використовують геометричні тіла (куб, куля, конус і т. Д.) І гладкі поверхні.

ПОДІЛИТИСЯ: