Функція Ord (x)

Ord (x) – функція від аргументу порядкового типу, яка повертає порядковий номер значення х в цьому типі даних. Якщо X – символьна величина, то результатом функції буде десятковий код X в кодової таблиці. Наприклад:

Ord (‘A’) = 65, Ord (‘5’) = 53

Функція Chr (х)

Chr (x) – функція від цілочисельного аргументу, результатом якої є символ з кодом, рівним X. Наприклад:

Chr (65) = ‘A’, Chr (53) = ‘5’.

Оскільки коди символів лежать в діапазоні від 0 до 255, бажано тип х визначати або як byte, або як обмежений тип 0. .255. У параграфі 1.4.2 підручника для 10 класу міститься програма отримання таблиці кодування символів з номерами від 20 до 255. У цій програмі послідовність кодів і відповідних їм символів виходить в наступному циклі:

for kod: = 20 to 255 do Write (Chr (kod): 3, kod: 4);

Нагадаємо, що коди, менші 20, є керуючими і на екрані не відображаються.

Функція Chr є зворотною до функції Ord. Звідси випливає: Chr (Ord (x)) = x. Наприклад: Chr (Ord (‘А’)) = ‘А’.

Посилання на основну публікацію