Функції в мові Паскаль

Функції в Паскалі. Функції зустрічаються у всіх мовах програмування, тому їх суть краще зрозуміти і запам’ятати.

Вони також мають вхідні дані, але в якості вихідних даних виступає всього одна змінна. Тому функцію можна вписати в будь-вирази, умови, цикли і т.д., так як функція, фактично стає змінною.

Функції в Паскалі записується так. Розглянемо на прикладі функції:

function <імяФункціі> (<вхідні дані>): <тип функції>;

begin

<Оператори>

<ІмяФункціі>: = <результат>

end;

А в програмі:

var x, y: integer;

function f (a, b: integer): integer;

begin

f: = a + b;

end;

begin

write ( ‘Введіть два цілих числа:’);

readln (x, y);

writeln ( ‘сума =’, f (x, y));

end.

Як це працює:

Створюємо змінні (x, y) в загальній програмі.

Пишемо функцію з ім’ям «f», яка вимагає на вході дані у вигляді двох цілих чисел і виводить в якості результату теж ціле число integer.

Усередині функції відбувається за все одна операція додавання.

Далі користувач вводить 2 числа, ми їх запам’ятовуємо в змінні.

Виводимо на екран вже результат. Тобто в потрібному місці викликаємо функцію «f», вписуємо в неї наявні змінні і отримуємо їх суму.

Посилання на основну публікацію